คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BEAUTY

บริษัท บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2946-0700-6
โทรสาร 0-2946-1571
เว๊บไซต์ WWW.BEAUTYCOMMUNITY.CO.TH
ราคาหุ้น 2.84
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,006,450,331
No. ShareHolder (BEAUTY) วันที่ 28/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุวิน ไกรภูเบศ453,974,00015.10% 453,974,00015.10% 453,974,00015.10%
2นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ184,098,0006.12% 184,098,0006.12% 184,098,0006.12%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด142,136,1614.73% (-1.51)187,519,6166.24% (-0.80)211,669,8767.04%
4นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา105,500,0003.51% (+1.48)61,000,0002.03% (+1.26)23,000,0000.77%
5นาย พรพงษ์ พรประภา76,688,0002.55% (+0.63)57,688,0001.92% (+0.73)35,900,0001.19%
6น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์53,120,0001.77% (+1.11)19,872,9000.66% (+0.13)16,000,0000.53%
7นาย สงกรานต์ ชุนหวัฒนา49,160,0001.63% (+0.08)46,710,0001.55% (+0.08)44,330,0001.47%
8บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด25,800,0000.86% (+0.02)25,300,0000.84% (+0.28)16,800,0000.56%
9EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT22,044,0000.73% 22,044,0000.73% (+0.17)16,863,8000.56%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED21,611,8340.72% (-0.52)37,192,4951.24% (-0.58)54,763,7451.82%
11EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES16,468,7000.55% (-0.13)20,407,6000.68% (+0.13)16,457,0000.55%
12นาย ยุทธชัย รุ้งอนันต์ตระกูล15,909,1550.53% (-0.11)19,255,5550.64% (+0.64)0
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,211,0000.51% 15,211,0000.51% 15,211,0000.51%
14บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด15,100,0000.50% 15,100,0000.50% (+0.50)0
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-2.77)83,254,1002.77% (+0.21)76,825,9002.56%
16SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-1.65)49,742,1001.65% (+0.72)28,086,7060.93%
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-1.43)43,057,7001.43% (+0.11)39,739,1001.32%
18STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.92)27,572,9050.92% (-2.88)114,165,9673.80%
19กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.71)21,381,9000.71% (+0.05)19,730,3000.66%
20นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 0 (-2.49)75,000,0002.49%
21RBC INVESTOR SERVICES TRUST0 0 (-1.07)32,145,4411.07%
22บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.00)30,000,0001.00%
23นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ0 0 (-0.83)25,000,0000.83%
24GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND0 0 (-0.79)23,839,5000.79%
25นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์0 0 (-0.77)23,276,0000.77%
26กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 (-0.69)20,878,0000.69%
27SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.69)20,698,5000.69%
28บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.63)19,032,6000.63%
29นาย ปรัชญา เลวัน0 0 (-0.60)18,100,0000.60%
30นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา0 0 (-0.59)17,710,0000.59%
31นาย รัตนชัย จิระวันชัยกุล0 0 (-0.57)17,000,0000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง