คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BDMS

บริษัท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2310-3000
โทรสาร 0-2318-1546 , 0-2310-3327
เว๊บไซต์ www.bangkokhospital.com
ราคาหุ้น 24.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 15,889,364,586
No. ShareHolder (BDMS) วันที่ 12/09/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,647,168,14016.66% (-1.20)2,797,945,04017.86% (-0.61)2,893,602,54018.47%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,267,814,8097.98% (+1.28)1,049,793,1136.70% (+0.97)898,201,3355.73%
3บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)948,283,8305.97% (-0.08)948,283,8306.05% 948,283,8306.05%
4บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)918,418,6905.78% (-0.08)918,418,6905.86% 918,418,6905.86%
5สำนักงานประกันสังคม646,754,6004.07% (-0.03)642,086,2004.10% (+0.05)634,978,1004.05%
6น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ558,377,6103.51% (-0.10)565,377,6103.61% (+0.05)558,437,6103.56%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED399,694,3642.52% (+0.24)357,772,7322.28% (+0.33)305,571,0571.95%
8นาย จิโรจน์ สุชาโต374,001,0902.35% (-0.04)374,291,0902.39% 374,121,0902.39%
9STATE STREET EUROPE LIMITED315,054,6571.98% (+0.23)274,132,2111.75% (+0.18)246,524,3411.57%
10นาย อิทธิ ทองแตง298,971,3441.88% (-0.06)303,541,3441.94% (+0.01)301,841,3441.93%
11UBS AG SINGAPORE BRANCH254,954,4001.60% (+0.16)225,214,4001.44% (+0.21)191,943,3001.23%
12นาย อัฐ ทองแตง252,694,2951.59% (-0.63)347,624,2952.22% (+0.01)346,874,2952.21%
13น.ส. วิอร ทองแตง240,525,4941.51% (-0.07)248,025,4941.58% (-0.04)253,225,4941.62%
14NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC207,683,3371.31% (-0.01)207,199,6611.32% (+0.05)198,444,7151.27%
15บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด205,000,0001.29% (-0.02)205,000,0001.31% 205,000,0001.31%
16นาย อติคุณ ทองแตง188,409,6041.19% (-0.08)198,431,3041.27% 198,409,6041.27%
17น.ส. นภมาศ ลัดพลี171,125,6001.08% 169,425,2001.08% (+0.58)78,372,7200.50%
18GIC PRIVATE LIMITED170,628,5001.07% (+1.07)0 0
19นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา131,788,0200.83% (-0.01)131,303,0200.84% 131,283,0200.84%
20THE BANK OF NEW YORK MELLON130,293,1000.82% (+0.82)0 (-1.27)198,969,8001.27%
21SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED129,572,1970.82% (-0.05)136,539,4060.87% (-0.06)146,451,2370.93%
22นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล120,000,0000.76% (-0.01)120,000,0000.77% 120,000,0000.77%
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว91,367,6000.57% (-0.06)99,391,8000.63% (-0.07)109,406,9000.70%
24BBHISL NOMINEES LIMITED81,628,0000.51% (-0.07)90,163,2000.58% (+0.58)0
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.62)96,663,2000.62%
26SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.51)79,431,1420.51%
27MISS. NAPAMAS LADPLI0 0 (-0.51)79,167,5800.51%
กรุงเทพดุสิตเวชการ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)SVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET42,902,108,032
2บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)BH -บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)SET23,979,213,192
3บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)KDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET573,881,698
4บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET103,852,480
Total67,559,055,402
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง