คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BDMS

บริษัท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2310-3000
โทรสาร 0-2318-1546 , 0-2310-3327
เว๊บไซต์ www.bangkokhospital.com
ราคาหุ้น 23.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 15,665,985,666
No. ShareHolder (BDMS) วันที่ 15/03/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,797,945,04017.86% (-0.61)2,893,602,54018.47%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,049,793,1136.70% (+0.97)898,201,3355.73%
3บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)948,283,8306.05% 948,283,8306.05%
4บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)918,418,6905.86% 918,418,6905.86%
5สำนักงานประกันสังคม642,086,2004.10% (+0.05)634,978,1004.05%
6น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ565,377,6103.61% (+0.05)558,437,6103.56%
7นาย จิโรจน์ สุชาโต374,291,0902.39% 374,121,0902.39%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED357,772,7322.28% (+0.33)305,571,0571.95%
9นาย อัฐ ทองแตง347,624,2952.22% (+0.01)346,874,2952.21%
10นาย อิทธิ ทองแตง303,541,3441.94% (+0.01)301,841,3441.93%
11STATE STREET EUROPE LIMITED274,132,2111.75% (+0.18)246,524,3411.57%
12น.ส. วิอร ทองแตง248,025,4941.58% (-0.04)253,225,4941.62%
13UBS AG SINGAPORE BRANCH225,214,4001.44% (+0.21)191,943,3001.23%
14NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC207,199,6611.32% (+0.05)198,444,7151.27%
15บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด205,000,0001.31% 205,000,0001.31%
16นาย อติคุณ ทองแตง198,431,3041.27% 198,409,6041.27%
17น.ส. นภมาศ ลัดพลี169,425,2001.08% (+0.58)78,372,7200.50%
18SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED136,539,4060.87% (-0.06)146,451,2370.93%
19นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา131,303,0200.84% 131,283,0200.84%
20นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล120,000,0000.77% 120,000,0000.77%
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว99,391,8000.63% (-0.07)109,406,9000.70%
22BBHISL NOMINEES LIMITED90,163,2000.58% (+0.58)0
23THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-1.27)198,969,8001.27%
24HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.62)96,663,2000.62%
25SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.51)79,431,1420.51%
26MISS. NAPAMAS LADPLI0 (-0.51)79,167,5800.51%
กรุงเทพดุสิตเวชการ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)SVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET43,093,635,300
2บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)BH -บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)SET25,977,480,958
3บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)KDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET617,256,478
4บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET161,150,400
Total69,849,523,136

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง