คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BDMS

บริษัท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2310-3000
โทรสาร 0-2318-1546 , 0-2310-3327
เว๊บไซต์ www.bangkokhospital.com
ราคาหุ้น 21.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 15,890,198,475
No. ShareHolder (BDMS) วันที่ 14/10/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 11/06/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 12/09/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ2,292,955,64014.43% (-0.57)2,384,186,34015.00% (-0.76)2,504,132,84015.76% (-0.32)2,554,899,44016.08% (-0.58)2,647,168,14016.66% (-1.20)2,797,945,04017.86% (-0.61)2,893,602,54018.47%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,317,642,6058.29% (+0.54)1,231,644,6187.75% (-0.56)1,320,190,4128.31% (-0.58)1,412,939,7898.89% (+0.91)1,267,814,8097.98% (+1.28)1,049,793,1136.70% (+0.97)898,201,3355.73%
3บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)937,783,8305.90% (-0.07)948,283,8305.97% 948,283,8305.97% 948,283,8305.97% 948,283,8305.97% (-0.08)948,283,8306.05% 948,283,8306.05%
4บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)828,418,6905.21% 828,418,6905.21% 828,418,6905.21% 828,418,6905.21% (-0.57)918,418,6905.78% (-0.08)918,418,6905.86% 918,418,6905.86%
5สำนักงานประกันสังคม648,327,6004.08% (+0.16)623,403,8003.92% (+0.67)516,688,2003.25% (+0.57)426,504,6002.68% (-1.39)646,754,6004.07% (-0.03)642,086,2004.10% (+0.05)634,978,1004.05%
6UBS AG SINGAPORE BRANCH574,582,4023.62% (+0.13)554,830,4493.49% (+1.17)368,963,6002.32% 369,299,2002.32% (+0.72)254,954,4001.60% (+0.16)225,214,4001.44% (+0.21)191,943,3001.23%
7น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ568,377,6103.58% (+0.12)549,377,6103.46% (-0.01)552,014,7103.47% (+0.01)549,377,6103.46% (-0.05)558,377,6103.51% (-0.10)565,377,6103.61% (+0.05)558,437,6103.56%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED530,987,5183.34% (+0.35)474,487,7012.99% (+0.60)379,826,6652.39% (+0.02)376,613,5852.37% (-0.15)399,694,3642.52% (+0.24)357,772,7322.28% (+0.33)305,571,0571.95%
9นาย จิโรจน์ สุชาโต374,801,0902.36% 374,521,0902.36% 374,371,0902.36% 374,371,0902.36% (+0.01)374,001,0902.35% (-0.04)374,291,0902.39% 374,121,0902.39%
10STATE STREET EUROPE LIMITED282,905,0801.78% (+0.04)276,262,9311.74% (-0.11)293,660,1051.85% (-0.19)323,960,0862.04% (+0.06)315,054,6571.98% (+0.23)274,132,2111.75% (+0.18)246,524,3411.57%
11นาย อิทธิ ทองแตง0 0 (-1.65)261,771,3441.65% (-0.15)286,771,3441.80% (-0.08)298,971,3441.88% (-0.06)303,541,3441.94% (+0.01)301,841,3441.93%
12น.ส. วิอร ทองแตง0 0 (-1.32)210,475,4941.32% (-0.13)231,175,4941.45% (-0.06)240,525,4941.51% (-0.07)248,025,4941.58% (-0.04)253,225,4941.62%
13บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด0 0 (-1.29)205,000,0001.29% 205,000,0001.29% 205,000,0001.29% (-0.02)205,000,0001.31% 205,000,0001.31%
14NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-1.12)177,670,1181.12% (+0.13)158,041,0180.99% (-0.32)207,683,3371.31% (-0.01)207,199,6611.32% (+0.05)198,444,7151.27%
15นาย อัฐ ทองแตง0 0 (-1.09)173,194,2951.09% (-0.13)193,194,2951.22% (-0.37)252,694,2951.59% (-0.63)347,624,2952.22% (+0.01)346,874,2952.21%
16THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 (-1.07)170,298,3011.07% (+0.05)161,399,8311.02% (+0.20)130,293,1000.82% (+0.82)0 (-1.27)198,969,8001.27%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-1.05)167,382,0291.05% (+0.10)151,666,6660.95% (+0.13)129,572,1970.82% (-0.05)136,539,4060.87% (-0.06)146,451,2370.93%
18นาย อติคุณ ทองแตง0 0 (-1.00)158,409,6041.00% (-0.12)178,409,6041.12% (-0.07)188,409,6041.19% (-0.08)198,431,3041.27% 198,409,6041.27%
19น.ส. นภมาศ ลัดพลี0 0 (-0.98)156,142,6000.98% (-0.08)169,157,2001.06% (-0.02)171,125,6001.08% 169,425,2001.08% (+0.58)78,372,7200.50%
20GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-0.98)155,241,7000.98% (-0.06)164,501,1001.04% (-0.03)170,628,5001.07% (+1.07)0 0
21นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา0 0 (-0.83)131,708,0200.83% 131,728,0200.83% 131,788,0200.83% (-0.01)131,303,0200.84% 131,283,0200.84%
22กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-0.77)121,625,6000.77% (+0.12)102,695,9000.65% (+0.08)91,367,6000.57% (-0.06)99,391,8000.63% (-0.07)109,406,9000.70%
23นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล0 0 (-0.76)120,000,0000.76% 120,000,0000.76% 120,000,0000.76% (-0.01)120,000,0000.77% 120,000,0000.77%
24BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.51)81,628,0000.51% (-0.07)90,163,2000.58% (+0.58)0
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.62)96,663,2000.62%
26SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 0 (-0.51)79,431,1420.51%
27MISS. NAPAMAS LADPLI0 0 0 0 0 0 (-0.51)79,167,5800.51%
กรุงเทพดุสิตเวชการ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)SVH -บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)SET38,305,613,200
2บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)KDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET563,324,569
Total38,868,937,769
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง