คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCT

บริษัท บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12, 888/122,128 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
โทรสาร 0-2254-9031, 0-2253-2812
เว๊บไซต์ www.birlacarbon.com
ราคาหุ้น 43.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,023,687
No. ShareHolder (BCT) วันที่ 12/06/20 วันที่ 10/06/19 วันที่ 11/06/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SKI Carbon Black (Mauritius) Limited104,078,21734.69% (+2.45)96,716,71732.24% 96,716,71732.24%
2บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)74,937,50024.98% 74,937,50024.98% 74,937,50024.98%
3ASIAN OPPS I LIMITED47,958,75015.99% 47,958,75015.99% 47,958,75015.99%
4BBHISL NOMINEES LIMITED1,809,8000.60% (+0.02)1,737,5000.58% (+0.58)0
5ASSEAU COMPANY LIMITED10,040,1203.35% 10,040,1203.35% 10,040,1203.35%
6บริษัท เทวรายา จำกัด6,566,2502.19% 6,566,2502.19% 6,566,2502.19%
7SKI CARBON BLACK (MAURITIUS) LIMITED5,000,0001.67% (+1.67)0 0
8ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4,600,0001.53% 4,600,0001.53% (+0.83)2,100,0000.70%
9GANARIA INTERNATIONAL CORP.4,000,0001.33% 4,000,0001.33% 4,000,0001.33%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,573,9451.19% (-0.61)5,398,8221.80% (-1.52)9,953,0503.32%
11นาย อธิป มัสกาตี2,881,8700.96% (+0.96)0 0
12GANARIA INTERNATIONAL CORP.,BVI1,798,0000.60% 1,798,0000.60% 1,798,0000.60%
13STATE STREET EUROPE LIMITED1,670,6600.56% (+0.01)1,650,0000.55% (+0.55)0
14NOMURA PB NOMINEES LTD.0 (-1.42)4,272,6001.42% (+1.42)0
15MR. ATEEB RASHEED MASKATI0 (-0.96)2,881,8700.96% 2,881,8700.96%
16UBS AG LONDON BRANCH0 (-0.78)2,339,1000.78% (+0.78)0
17MR. YUE KWOK-LEUNG0 (-0.55)1,656,8000.55% (+0.05)1,503,7000.50%
18HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.57)1,721,8000.57%
19นาย กมล พิชิตสิงห์0 0 (-0.96)2,885,5500.96%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง