ข้อมูลหุ้น BCH

บริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2836-9999
โทรสาร 0-2106-4858
เว๊บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน