คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCH

บริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2836-9999
โทรสาร 0-2106-4858
เว๊บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
ราคาหุ้น 17.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,493,870,671
No. ShareHolder (BCH) ข้อมูลประจำวันที่ 27/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย เฉลิม หาญพาณิชย์813,750,00032.63%14,403,375,000-
2นาง สมพร หาญพาณิชย์183,750,0007.37%3,252,375,000-
3สำนักงานประกันสังคม140,165,4005.62%2,480,927,580-
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด132,806,5325.33%2,350,675,616-
5น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์83,000,0003.33%1,469,100,000-
6น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์83,000,0003.33%1,469,100,000-
7นาย กันตพร หาญพาณิชย์83,000,0003.33%1,469,100,000-
8THE BANK OF NEW YORK MELLON66,040,2002.65%1,168,911,540-
9นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์48,810,0001.96%863,937,000-
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,928,9251.76%777,541,973-
11STATE STREET EUROPE LIMITED30,850,3991.24%546,052,062-
12AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P24,356,7000.98%431,113,590-
13AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P20,289,5000.81%359,124,150-
14THE BANK OF NEW YORK MELLON17,572,4000.70%311,031,480-
15นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา17,335,3000.70%306,834,810-
16กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta16,765,4000.67%296,747,580-
17NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC16,402,9750.66%290,332,658-
18บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,502,4000.58%256,692,480-
19EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT14,329,2500.57%253,627,725-
20กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล14,326,4000.57%253,577,280-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง