ข้อมูลหุ้น BBL

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333
โทรสาร 0-2231-4890
เว๊บไซต์ www.bangkokbank.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน