คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BBL

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2231-4333
โทรสาร 0-2231-4890
เว๊บไซต์ www.bangkokbank.com
ราคาหุ้น 154.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,908,609,107
No. ShareHolder (BBL) วันที่ 05/09/19 วันที่ 24/04/19 วันที่ 13/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด593,959,15431.12% (-1.96)631,372,04933.08% (+0.34)624,910,40232.74%
2SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED77,555,2504.06% (-0.52)87,503,1664.58% (+0.36)80,624,5414.22%
3สำนักงานประกันสังคม65,464,8003.43% (+0.35)58,845,1003.08% (+0.08)57,237,9003.00%
4บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก47,544,3152.49% (-0.06)48,584,4242.55% (-0.10)50,675,8292.65%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON41,333,6002.17% (+0.61)29,772,2001.56% (-0.31)35,779,1001.87%
6STATE STREET EUROPE LIMITED35,686,7741.87% (-0.29)41,139,9232.16% (+0.06)40,013,4282.10%
7UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account34,817,2701.82% 34,709,7701.82% (-0.01)34,982,7701.83%
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)34,097,0301.79% 34,097,0301.79% 34,097,0301.79%
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY20,233,4001.06% (+0.04)19,405,8661.02% (+0.11)17,311,9980.91%
10MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC25,421,2291.33% (-0.06)26,573,2291.39% (-0.11)28,578,5291.50%
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED23,393,6141.23% (-0.25)28,224,7531.48% (+1.48)0
12GIC PRIVATE LIMITED19,377,6001.02% (+0.07)18,173,6000.95% (+0.04)17,422,7000.91%
13นาย ชาตรี โสภณพนิช17,278,4780.91% 17,278,4780.91% 17,278,4780.91%
14ธนาคาร ออมสิน15,839,9000.83% (-0.01)15,957,0000.84% (+0.01)15,851,5000.83%
15กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว12,536,7000.66% 12,540,6000.66% (+0.06)11,493,3000.60%
16บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด11,409,7000.60% 11,409,7000.60% 11,409,7000.60%
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,320,9000.59% (-0.01)11,414,5000.60% (+0.60)0
18บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,227,3000.59% (+0.02)10,887,3000.57% (-0.01)11,057,3000.58%
19SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,910,3390.57% (-0.03)11,405,8390.60% (+0.02)11,122,6390.58%
20บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด10,527,1100.55% 10,527,1100.55% 10,569,1100.55%
21SELANGOR HOLDINGS INC.10,002,8470.52% 10,002,8470.52% 10,002,8470.52%
22NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.57)10,844,0470.57% (-0.44)19,285,3381.01%
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 (-0.52)9,944,2910.52% (+0.01)9,643,8790.51%
24THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 (-0.59)11,271,1000.59%
25HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI0 0 (-0.51)9,646,2920.51%
ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1กสล.พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5SUPEREIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีSET18,582,300
2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศHTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET9,683,520
Total28,265,820
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง