คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BAY

บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000
โทรสาร 0-2683-1304
เว๊บไซต์ www.krungsri.com
ราคาหุ้น 36.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 7,356,051,178
No. ShareHolder (BAY) วันที่ 08/09/21 วันที่ 11/05/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 11/06/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 12/09/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 06/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MUFG BANK, LTD.5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88% (+76.88)0 0 0
2บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26% 166,536,9802.26%
3บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26% 166,478,9402.26%
4บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26% 166,414,6402.26%
5บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26% 166,151,1142.26%
6บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22% 163,112,9002.22%
7บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19% 160,789,2202.19%
8บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16% 158,726,8102.16%
9บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15% 157,889,4402.15%
10บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70% 51,421,7140.70%
11บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด0 0 0 (-0.66)48,528,8340.66% 48,528,8340.66% 48,528,8340.66% 48,528,8340.66% 48,528,8340.66%
12MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT0 0 0 0 0 (-76.88)5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88% 5,655,332,14676.88%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)TIDLOR -บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)SET24,871,115,198
2ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)CPNCG -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทSET166,899,600
Total25,038,014,798
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง