คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BAT-3K

บริษัท บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 387 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-3535
โทรสาร 0-2709-3544-45
เว๊บไซต์ www.hitachi-chem-bt.com
ราคาหุ้น 225.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 20,000,000
No. ShareHolder (BAT-3K) วันที่ 22/05/20 วันที่ 26/03/20 วันที่ 28/03/19 วันที่ 16/10/18 วันที่ 27/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สยาม มากิ จำกัด10,200,00051.00% 10,200,00051.00% 10,200,00051.00% (+51.00)0 0
2HITACHI CHEMICAL COMPANY LIMITED7,170,34635.85% 7,170,34635.85% (+35.85)0 0 0
3MR. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD1,510,1007.55% 1,510,1007.55% (+0.07)1,496,4007.48% (+0.23)1,450,8007.25% 1,450,8007.25%
4MRS. KATIA ABOUD ABD ELMASIH600,0003.00% 600,0003.00% 600,0003.00% 600,0003.00% 600,0003.00%
5Hitachi Chemical Co., Ltd.0 0 (-35.85)7,170,34635.85% (+35.85)0 0
6บริษัท Siam Magi จำกัด0 0 0 (-51.00)10,200,00051.00% 10,200,00051.00%
7บริษัท Hitachi Chemical จำกัด0 0 0 (-35.85)7,170,34635.85% 7,170,34635.85%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง