คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BA

บริษัท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2265-5678
โทรสาร 0-2265-5500
เว๊บไซต์ http://www.bangkokair.com
ราคาหุ้น 9.85
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,099,644,126
No. ShareHolder (BA) วันที่ 11/03/21 วันที่ 11/06/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ425,387,90020.26% (-4.66)523,387,90024.92% 523,387,90024.92% 523,387,90024.92% 523,387,90024.92%
2นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ336,942,00016.04% (+4.66)238,942,00011.38% (+0.54)227,653,30010.84% (+0.23)222,777,50010.61% 222,777,50010.61%
3นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ243,440,90011.59% 243,440,90011.59% 243,440,90011.59% 243,440,90011.59% 243,440,90011.59%
4น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ136,250,0006.49% 136,250,0006.49% 136,250,0006.49% 136,250,0006.49% 136,250,0006.49%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)105,000,0005.00% 105,000,0005.00% 105,000,0005.00% 105,000,0005.00% 105,000,0005.00%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด81,418,7183.88% (+0.82)64,301,6713.06% (+0.19)60,254,9242.87% (-0.43)69,213,6023.30% (+0.37)61,569,0072.93%
7น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ77,542,9003.69% 77,542,9003.69% 77,542,9003.69% 77,542,9003.69% 77,542,9003.69%
8บริษัท สินสหกล จำกัด63,934,4003.04% 63,934,4003.04% 63,934,4003.04% 63,934,4003.04% 63,934,4003.04%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว57,918,1002.76% 57,918,1002.76% 57,918,1002.76% 57,918,1002.76% (+0.16)54,552,4002.60%
10บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)40,000,0001.90% 40,000,0001.90% 40,000,0001.90% 40,000,0001.90% (+1.90)0
11กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 (-1.35)28,426,6001.35% 28,426,6001.35% 28,426,6001.35% (+0.16)25,056,9001.19%
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.02)21,524,3001.02% 21,524,3001.02% (+0.02)20,914,2561.00% (+1.00)0
13กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.89)18,660,2000.89% 18,660,2000.89% 18,660,2000.89% (+0.15)15,580,2000.74%
14บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)0 (-0.85)17,905,6000.85% 17,905,6000.85% 17,905,6000.85% 17,905,6000.85%
15น.ส. ยศรา ลิมป์ไพฑูรย์0 (-0.56)11,851,0000.56% 11,851,0000.56% (+0.04)10,951,0000.52% (+0.52)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.56)11,790,0000.56% 11,790,0000.56% 11,790,0000.56% (+0.04)10,836,2000.52%
17N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 (-0.89)18,646,0000.89% (+0.89)0
18N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 (-2.19)45,900,5002.19%
19CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.54)11,429,3590.54%
20STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-0.50)10,580,3830.50%
การบินกรุงเทพ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET17,893,843,704
2บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,625,293,500
3บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BA -บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET394,000,000
Total19,913,137,204
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง