ข้อมูลหุ้น BA

บริษัท บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2265-5678
โทรสาร 0-2265-5500
เว๊บไซต์ http://www.bangkokair.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน