ข้อมูลหุ้น B52

บริษัท บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 973 อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2656-0189
โทรสาร 0-2656-0189 ต่อ 123
เว๊บไซต์ www.b52.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน