คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น B-WORK

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ http://www.bworkreit.com
ราคาหุ้น 10.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 368,906,456
No. ShareHolder (B-WORK) วันที่ 21/03/22 วันที่ 29/11/21 วันที่ 25/08/21 วันที่ 27/05/21 วันที่ 31/03/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 24/11/20 วันที่ 27/08/20 วันที่ 27/05/20 วันที่ 13/04/20 วันที่ 22/11/19 วันที่ 22/08/19 วันที่ 01/04/19 วันที่ 27/11/18 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18% 56,000,00015.18%
2สำนักงานประกันสังคม32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% 32,585,0008.84% (-0.01)32,656,3008.85% (-1.26)37,300,60010.11% (+0.27)36,281,7009.84% (-1.35)41,286,70011.19% (+0.73)38,561,30010.46% (+1.05)34,719,8009.41% (+3.91)20,297,0005.50%
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59% 28,000,0007.59%
4PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND26,605,5007.21% (-0.68)29,105,5007.89% (-0.44)30,705,5008.33% (-1.65)36,805,5009.98% (-0.16)37,405,50010.14% 37,405,50010.14% 37,405,50010.14% (+0.73)34,707,4009.41% (+0.40)33,235,5009.01% (+0.22)32,427,4008.79% (+0.29)31,342,4008.50% (+8.50)0 0 0 0
5ธนาคาร ออมสิน20,915,3005.67% (-0.31)22,071,7005.98% (-0.82)25,060,7006.80% (-0.04)25,216,0006.84% (-0.10)25,606,5006.94% (-0.17)26,208,2007.11% 26,208,2007.11% 26,208,2007.11% 26,208,2007.11% (+1.28)21,500,0005.83% (-0.14)21,999,4005.97% 21,999,4005.97% (-0.03)22,127,2006.00% 22,127,2006.00% (+6.00)0
6บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% 12,128,9003.29% (+0.13)11,655,9003.16% (+0.01)11,605,9003.15% (+0.04)11,455,9003.11% 11,455,9003.11% 11,455,9003.11%
7บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,836,7002.12% (-0.02)7,886,7002.14% (-0.24)8,765,7002.38% (-0.13)9,265,7002.51% (-0.04)9,400,0002.55% 9,400,0002.55% (+0.04)9,246,1002.51% 9,246,1002.51% (-0.26)10,223,7002.77% 10,223,7002.77% (-0.39)11,665,1003.16% (-0.96)15,204,1004.12% (-0.49)17,000,0004.61% (+0.33)15,800,0004.28% (-0.17)16,400,0004.45%
8บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% 7,403,4002.01% (+0.09)7,071,6001.92% (+0.21)6,323,0001.71% 6,305,8001.71% (+0.89)3,014,2000.82% (+0.82)0 0
9บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% 7,323,1001.99% (+0.63)5,000,0001.36% (+1.36)0 0 0 0
10บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,830,0001.85% (+1.85)0 0 (-1.85)6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85% 6,830,0001.85%
11กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 (-1.92)7,076,5001.92% (+0.07)6,831,5001.85% (+1.85)0 0 0 (-1.46)5,395,8001.46% (+0.09)5,050,2001.37% 5,050,2001.37% 5,050,2001.37% (-0.07)5,300,2001.44% 5,300,2001.44% (+0.24)4,410,4001.20% (+0.03)4,305,4001.17% (+0.18)3,646,7000.99%
12กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม0 0 0 0 0 0 (-1.84)6,777,3001.84% 6,777,3001.84% (+0.03)6,661,1001.81% (+0.02)6,597,3001.79% (+1.79)0 0 0 0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 0 0 0 0 0 (-1.63)6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63% 6,000,0001.63%
14บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.36)5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36%
15บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-1.17)4,300,0001.17% 4,300,0001.17% 4,300,0001.17% 4,300,0001.17% (+0.36)3,000,0000.81% 3,000,0000.81% 3,000,0000.81% 3,000,0000.81% 3,000,0000.81%
16กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์0 0 0 0 0 0 (-0.95)3,491,5000.95% 3,491,5000.95% 3,491,5000.95% 3,491,5000.95% 3,491,5000.95% (+0.95)0 0 0 0
17บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.88)3,246,4000.88% 3,246,4000.88% (+0.88)0 0 0 0 0 0 0
18กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.70)2,596,2000.70% 2,596,2000.70% 2,596,2000.70% 2,596,2000.70% (-0.02)2,646,2000.72% 2,646,2000.72% 2,671,2000.72% 2,671,2000.72% 2,671,2000.72%
19PRINCIPAL PROPERTY INCOME RETIREMENT MUTUAL FUND0 0 0 0 0 0 (-0.69)2,547,8000.69% (+0.01)2,512,8000.68% (+0.68)0 0 0 0 0 0 0
20บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.68)2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68% 2,500,0000.68%
21กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 50 0 0 0 0 0 (-0.61)2,239,3000.61% 2,239,3000.61% 2,239,3000.61% 2,239,3000.61% (+0.61)0 0 0 0 0
22นาง นุสรา สหรัตนชัยวงศ์0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54%
23กองทุนเปิด พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.50)1,858,9000.50% 1,858,9000.50% (-0.05)2,023,9000.55% 2,023,9000.55% (-0.09)2,371,9000.64% 2,371,9000.64% (+0.64)0 0 0
24บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)2,061,4000.56% (-0.14)2,585,6000.70% (-0.06)2,815,6000.76% (-0.01)2,845,0000.77% (-0.15)3,410,8000.92% 3,410,8000.92% (-0.06)3,611,6000.98% (-0.36)4,934,9001.34%
25Principal Property Income Retirement Mutual Fund0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)2,394,4000.65% (+0.03)2,286,8000.62% (+0.10)1,913,8000.52% 1,913,8000.52% (+0.52)0 0 0
26บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.66)2,450,0000.66% 2,450,0000.66% (-1.59)8,300,0002.25% (-0.46)10,000,0002.71% 10,000,0002.71%
27นาย สมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)2,051,3000.56% (+0.02)2,000,0000.54% (+0.54)0 0 0
28นาย สรสรรค คูห์รัตนพิศาล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% 2,000,0000.54% (+0.54)0
29Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-6.70)24,704,5006.70% (+6.70)0 0 0
30บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.36)5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36% 5,000,0001.36%
31กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)2,112,3000.57% (-0.44)3,711,8001.01% (+0.03)3,620,1000.98% (-0.02)3,695,1001.00%
32CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.93)21,854,5005.93% 21,854,5005.93% 21,854,5005.93%
33กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)2,371,9000.64% 2,371,9000.64% (-0.31)3,500,9000.95%
34บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.14)4,211,9001.14% 4,211,9001.14%
35นาย พิชัย โอทยากุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)1,913,4000.52% (-0.23)2,750,0000.75%
36ธนาคารออมสิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-6.00)22,127,2006.00%
37กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.13)4,178,8001.13%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า