ข้อมูลหุ้น B

บริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2096-4999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ WWW.BEGISTICS.CO.TH
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน