คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AWC

บริษัท บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2180-9999
โทรสาร 0-2180-9966
เว๊บไซต์ https://www.assetworldcorp-th.com
ราคาหุ้น 4.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 31,998,286,571
No. ShareHolder (AWC) วันที่ 05/03/21 วันที่ 22/05/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 08/10/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด14,940,000,00046.69% (+46.69)0 0 0
2TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED9,060,000,00028.31% 9,060,000,00028.31% 9,060,000,00028.31% (+28.31)0
3UBS AG SINGAPORE BRANCH2,134,449,1006.67% (-0.01)2,136,336,3006.68% 2,136,336,3006.68% (+6.68)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด892,143,0892.79% (+1.29)480,902,5471.50% (+0.33)374,420,2651.17% (+1.17)0
5GIC PRIVATE LIMITED680,859,4002.13% (-3.63)1,844,013,6005.76% (-1.32)2,264,367,5007.08% (+7.08)0
6RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED555,003,8001.73% (-0.02)559,089,1001.75% (+0.17)505,000,0001.58% (+1.58)0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED265,799,6920.83% (+0.05)248,444,8000.78% (+0.08)223,605,2000.70% (+0.70)0
8บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด230,692,1000.72% (+0.72)0 0 0
9บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด188,079,9000.59% 188,079,9000.59% 188,079,9000.59% (+0.59)0
10STATE STREET EUROPE LIMITED135,085,4360.42% (+0.42)0 0 0
11นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี0 (-27.56)8,819,999,88027.56% 8,819,999,88027.56% (+2.44)7,776,999,88025.12%
12คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี0 (-19.13)6,120,000,00019.13% 6,120,000,00019.13% (-0.64)6,120,000,00019.77%
13ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด0 0 0 (-29.27)9,060,000,00029.27%
14MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.0 0 0 (-7.76)2,403,000,0007.76%
15UBS SECURITIES PTE. LTD.0 0 0 (-5.29)1,637,000,0005.29%
16MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC0 0 0 (-0.62)192,000,0000.62%
17กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.33)103,579,0000.33%
18บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.27)84,000,0000.27%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-0.24)73,240,3000.24%
20บริษัท ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 (-0.23)70,000,0000.23%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง