คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AU

บริษัท บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2318-4488
โทรสาร 0-2318-1022
เว๊บไซต์ www.afteryoudessertcafe.com
ราคาหุ้น 9.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 815,652,245
No. ShareHolder (AU) วันที่ 10/03/22 วันที่ 10/05/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 08/06/20 วันที่ 10/04/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ226,669,75927.79% 226,669,75927.79% 226,669,75927.79% (-4.05)259,669,75931.84% 259,669,75931.84% 259,669,75931.84% 259,669,75931.84%
2นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ206,793,75025.35% 206,793,75025.35% 206,793,75025.35% (-4.05)239,793,75029.40% 239,793,75029.40% 239,793,75029.40% 239,793,75029.40%
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)60,308,1007.39% (-2.38)79,724,9009.77% (+0.56)75,124,9009.21% (+9.21)0 0 0 0
4UBS AG SINGAPORE BRANCH29,798,9913.65% 29,798,9913.65% 29,798,9913.65% 29,798,9913.65% 29,798,9913.65% (-0.25)31,798,9913.90% (-0.22)33,598,9914.12%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED25,660,3003.15% 25,660,3003.15% 25,660,3003.15% (+2.11)8,500,0001.04% (+0.18)7,000,0000.86% (+0.86)0 0
6นาย พะเนียง พงษธา24,612,2003.02% (+0.59)19,826,2002.43% (+0.12)18,811,4002.31% (+1.50)6,613,6000.81% (+0.81)0 0 0
7นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ20,297,7372.49% 20,303,7372.49% (-0.01)20,403,7372.50% (+0.73)14,403,4371.77% (-0.55)18,903,4372.32% (+0.06)18,403,8372.26% (+0.50)14,360,9371.76%
8น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ16,457,9252.02% (+0.04)16,128,1251.98% (+0.05)15,728,1251.93% (-0.44)19,328,1252.37% 19,328,1252.37% (+0.04)19,028,1252.33% (+0.23)17,128,1252.10%
9นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ12,000,0001.47% (+1.47)0 0 (-0.61)5,000,0000.61% 5,000,0000.61% (+0.61)0 0
10นาย ปริญญา เธียรวร9,500,0001.16% (+1.16)0 0 0 0 0 0
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-2.77)22,565,8192.77% (-0.10)23,380,1192.87% (+1.57)10,626,8981.30% (-0.58)15,297,6351.88% (-0.75)21,471,1002.63% (+0.81)14,882,7651.82%
12นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ0 (-0.86)6,982,1870.86% 6,982,1870.86% (-0.98)14,982,1871.84% 14,982,1871.84% 14,982,1871.84% 14,982,1871.84%
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 (-1.74)14,160,3001.74% 14,160,3001.74% (+1.74)0 0
14นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม0 0 0 (-0.86)7,000,0000.86% (+0.86)0 (-3.72)30,350,0003.72% (+1.65)16,900,0002.07%
15นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ0 0 0 (-0.79)6,440,0370.79% 6,440,0370.79% (+0.16)5,162,4370.63% (+0.63)0
16น.ส. ปิยวรรณ พินิจวรารักษ์0 0 0 (-0.60)4,898,0000.60% 4,898,0000.60% (+0.60)0 0
17นาย ชูเกียรติ ชนารัตน์0 0 0 (-0.53)4,300,0000.53% 4,300,0000.53% (+0.53)0 0
18นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย0 0 0 (-0.50)4,080,4000.50% 4,080,4000.50% (+0.50)0 0
19ทพ. วิรัช ธนูพราน0 0 0 0 (-0.70)5,734,8000.70% (+0.06)5,241,8000.64% (-0.03)5,500,0000.67%
20นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย0 0 0 0 (-0.58)4,737,4000.58% (+0.58)0 0
21กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 (-0.56)4,552,7000.56% (+0.56)0 0
22น.ส. พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์0 0 0 0 0 (-1.16)9,427,3001.16% (-0.30)11,870,5001.46%
23นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์0 0 0 0 0 (-0.98)8,000,0000.98% (+0.98)0
24นาย ชาย มโนภาส0 0 0 0 0 (-0.76)6,180,0000.76% (+0.76)0
25นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ0 0 0 0 0 (-0.52)4,275,0000.52% 4,275,0000.52%
26THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 0 (-4.04)32,977,5004.04%
27นาย คเชนทร์ เบญจกุล0 0 0 0 0 0 (-0.76)6,198,6000.76%
28นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ0 0 0 0 0 0 (-0.69)5,600,1000.69%
29นาย ศรัทธา หงษ์วิศิษฐกุล0 0 0 0 0 0 (-0.53)4,300,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า