ข้อมูลหุ้น ASW

บริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2521-9533-35
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.assetwise.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน