ข้อมูลหุ้น ASIMAR

บริษัท บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 0-2815-2060-67
โทรสาร 0-2453-7213-4
เว๊บไซต์ www.asimar.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน