คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ASIAN

บริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3482-2204-7, 0-3482-2700-6
โทรสาร 0-3482-2407, 0-3482-2698-9, 0-3482-2706
เว๊บไซต์ www.asianseafoods.co.th
ราคาหุ้น 23.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 542,766,054
No. ShareHolder (ASIAN) วันที่ 11/03/21 วันที่ 07/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 09/10/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล279,633,07151.52% 279,633,07151.52% (+0.28)278,119,67151.24% 278,119,67151.24% (+0.05)277,819,67151.19% (+0.93)272,784,47150.26%
2นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล60,515,00011.15% (-1.84)70,515,00012.99% 70,515,00012.99% 70,515,00012.99% 70,515,00012.99% 70,515,00012.99%
3NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT23,706,8004.37% (+4.37)0 0 0 0 0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,870,7723.85% (+1.78)11,223,6722.07% (+0.07)10,866,0722.00% (-0.04)11,050,4722.04% (+0.08)10,615,4721.96% (+0.80)6,297,1331.16%
5น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล20,647,4013.80% (-1.65)29,571,0005.45% (+0.01)29,503,5005.44% (+0.17)28,597,0005.27% 28,597,0005.27% (+0.01)28,547,0005.26%
6น.ส. จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล12,727,4502.35% (+2.35)0 0 0 0 0
7BBHISL NOMINEES LIMITED5,807,2001.07% (+1.07)0 0 0 0 0
8นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม8,676,5001.60% (-1.94)19,213,0003.54% (+0.12)18,565,0003.42% (+1.41)10,928,4002.01% (+0.10)10,359,8001.91% (+1.91)0
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC5,904,1001.09% (+1.09)0 0 0 0 0
10นาง จิรัญญา อมรรัตนชัยกุล0 (-2.33)12,667,4502.33% 12,667,4502.33% 12,667,4502.33% 12,667,4502.33% 12,667,4502.33%
11นาย บุญชัย พนาสกุลการ0 (-1.18)6,400,0001.18% 6,400,0001.18% 6,400,0001.18% (+0.05)6,135,5001.13% (+0.11)5,550,0001.02%
12นาย ปรีชา แอ่งขุมทรัพย์0 (-0.84)4,560,0000.84% (-0.30)6,182,8001.14% (-0.27)7,650,0001.41% (-0.06)8,000,0001.47% (+0.07)7,600,0001.40%
13นาย สมเกียรติ ลิมทรง0 (-0.73)3,983,8000.73% 3,983,8000.73% (-0.14)4,746,6000.87% 4,746,6000.87% 4,746,6000.87%
14นาย เศรษฐา ยุวธานนท์0 0 0 0 0 (-0.67)3,650,0000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง