ข้อมูลหุ้น ASIAN

บริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3482-2204-7, 0-3482-2700-6
โทรสาร 0-3482-2407, 0-3482-2698-9, 0-3482-2706
เว๊บไซต์ www.asiansea.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน