ข้อมูลหุ้น ASIA

บริษัท บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2217-0808
โทรสาร 0-2215-2645
เว๊บไซต์ www.asiahotel.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน