ข้อมูลหุ้น ASEFA

บริษัท บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2686-7777
โทรสาร 0-2686-7788
เว๊บไซต์ www.asefa.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน