ข้อมูลหุ้น AS

บริษัท บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 3 - 8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2769-8888
โทรสาร 0-2090-2730
เว๊บไซต์ http://as-th.listedcompany.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน