คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ARIP

บริษัท บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2642-3400
โทรสาร 0-2642-3440
เว๊บไซต์ http://www.aripplc.com
ราคาหุ้น 0.67
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 465,984,643
No. ShareHolder (ARIP) วันที่ 08/03/21 วันที่ 07/07/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ206,338,00044.28% 206,338,00044.28% 206,338,00044.28% 206,338,00044.28% 206,338,00044.28%
2BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH93,432,00020.05% 93,432,00020.05% 93,432,00020.05% 93,432,00020.05% 93,432,00020.05%
3นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์29,428,1006.32% (+4.47)8,600,0001.85% (+0.11)8,110,0001.74% (+0.01)8,070,0001.73% (+0.12)7,500,0001.61%
4MR. CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN12,500,0002.68% 12,500,0002.68% 12,500,0002.68% 12,500,0002.68% 12,500,0002.68%
5น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมล4,229,3000.91% 4,229,3000.91% 4,229,3000.91% 4,229,3000.91% (+0.20)3,314,8000.71%
6นาย สาธิต เชียงทอง4,010,0000.86% (+0.07)3,700,0000.79% (+0.07)3,343,7000.72% (+0.11)2,854,6000.61% (+0.03)2,725,4000.58%
7นาง วรินท์รยา สิมะโรจน์3,552,3000.76% (+0.76)0 0 0 0
8นาย ปิติชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์3,077,7000.66% (+0.66)0 0 0 0
9นาง นัฐลดา พรมมี2,443,2000.52% 2,443,2000.52% 2,438,3000.52% (+0.01)2,371,7000.51% 2,355,4000.51%
10นาย ปิพณ พึ่งบุญพระ2,416,5000.52% (-0.03)2,566,5000.55% (+0.03)2,416,5000.52% (+0.52)0 0
11นาง ยุวดี จอมพิทักษ์0 (-1.44)6,700,0001.44% 6,700,0001.44% 6,700,0001.44% 6,700,0001.44%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง