ข้อมูลหุ้น AQ

บริษัท บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2033-5555
โทรสาร 0-2033-5566
เว๊บไซต์ www.aqestate.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน