ข้อมูลหุ้น APURE

บริษัท บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2516-0941-45
โทรสาร 0-2516-0946
เว๊บไซต์ http://www.apureholdings.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน