ข้อมูลหุ้น APEX

บริษัท บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 08-1483-2400, 08-1665-2400
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.apexpcl.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน