ข้อมูลหุ้น APCO

บริษัท บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 84/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฝั่งตะวันตก) ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5358-1374
โทรสาร 0-5358-1375
เว๊บไซต์ http://www.apco.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน