คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AP

บริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18, 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2261-2518-22, 0-2261-2285-7
โทรสาร 0-2261-2548-9
เว๊บไซต์ www.apthai.com
ราคาหุ้น 9.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,145,763,197
No. ShareHolder (AP) วันที่ 12/05/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 27/05/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 09/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน670,047,56121.30% 670,047,56121.30% 670,047,56121.30% 670,047,56121.30% 670,047,56121.30% 670,047,56121.30%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด478,443,94315.21% (+2.53)398,922,33012.68% (+5.36)230,356,0537.32% (+0.54)213,308,7796.78% (-4.30)348,702,02111.08% (+1.60)298,086,3879.48%
3NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT171,140,4355.44% 171,140,4355.44% (-0.74)194,287,9156.18% (-0.10)197,714,1156.28% (-0.84)224,007,3467.12% (-0.17)229,355,3467.29%
4STATE STREET EUROPE LIMITED101,641,8093.23% (-0.43)115,007,5503.66% (+0.96)85,094,0752.70% (-0.34)95,754,2243.04% (+0.26)87,522,6602.78% (+0.85)60,740,2751.93%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED78,079,4642.48% (+0.08)75,608,2642.40% (+0.09)72,564,7642.31% (-0.12)76,454,5642.43% (+0.04)75,048,8642.39% (+0.18)69,531,7042.21%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON76,511,6302.43% (-0.20)82,760,0302.63% (-0.22)89,678,6502.85% (+0.06)87,697,5502.79% (+1.65)35,935,4101.14% (-0.09)38,585,5191.23%
7นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา68,000,5002.16% 68,000,5002.16% (+0.04)66,569,0002.12% (+0.02)66,069,0002.10% (-0.09)68,892,3002.19% (+0.02)68,320,0002.17%
8นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย62,000,0601.97% 62,000,0601.97% 62,000,0601.97% 61,868,0601.97% (+0.01)61,600,0601.96% (+0.01)61,318,0601.95%
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC51,404,0391.63% (+1.63)0 (-0.97)30,442,1040.97% (-0.17)35,801,8041.14% (-0.02)36,494,1041.16% (-0.07)38,830,7041.23%
10UBS AG LONDON BRANCH50,427,5241.60% (-0.36)61,788,7001.96% (+0.37)49,886,8241.59% (+0.02)49,351,5241.57% (+1.57)0 0
11นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร0 (-1.46)45,773,2131.46% (-0.05)47,473,2131.51% 47,473,2131.51% (-0.04)48,873,2131.55% (-0.07)50,873,2131.62%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-2.55)80,226,0002.55% 80,226,0002.55% (+0.05)78,495,0002.50% (+1.00)47,248,1001.50%
13นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร0 0 (-1.99)62,509,6661.99% 62,509,6661.99% 62,509,6661.99% 62,509,6661.99%
14กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-1.30)40,740,6881.30% 40,740,6881.30% 40,740,6881.30% (+0.01)40,512,6881.29%
15กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 (-1.29)40,548,8001.29% 40,548,8001.29% 40,548,8001.29% (+0.61)21,327,2000.68%
16กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-1.17)36,743,5321.17% 36,743,5321.17% 36,743,5321.17% (+0.01)36,346,5321.16%
17บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.92)28,918,1100.92% (-0.02)29,497,1100.94% (+0.10)26,572,6100.84% (+0.14)22,020,9100.70%
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.88)27,602,5880.88% (-0.08)30,184,1880.96% (-0.16)35,078,1561.12% (+0.31)25,487,4000.81%
19นาง วัลภา เจียรประเสริฐกุล0 0 (-0.73)22,886,0000.73% (+0.73)0 0 0
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 (-0.72)22,618,8610.72% (+0.07)20,403,9580.65% (+0.02)19,910,1580.63% (+0.63)0
21นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์0 0 (-0.69)21,778,7000.69% (+0.69)0 0 0
22กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.67)21,191,1000.67% 21,191,1000.67% (-0.03)21,954,2000.70% 21,954,2000.70%
23กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.67)21,101,3000.67% 21,101,3000.67% (+0.03)20,163,6000.64% (+0.64)0
24กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.66)20,887,0000.66% (+0.66)0 0 0
25EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.65)20,600,9300.65% (-0.01)20,744,5300.66% (+0.66)0 0
26กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.63)19,846,5000.63% 19,846,5000.63% 19,819,2000.63% (+0.11)16,393,3000.52%
27นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณ0 0 (-0.59)18,500,0000.59% (+0.59)0 0 0
28น.ส. วรนุช ลีลาวรเศรษฐ์0 0 (-0.57)17,900,0000.57% (+0.57)0 0 0
29N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.55)17,339,8000.55% (+0.01)17,079,7370.54% (+0.54)0 0
30กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.55)17,233,2000.55% (+0.55)0 0 0
31CITI (NOMINEES) LIMITED-AIA COM (TST) LTD ATO PINEBRIDGE FD SER-PB ASIAN FUND-CUSTODY0 0 (-0.54)16,896,3000.54% (+0.54)0 0 0
32STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.51)15,889,6600.51% (-0.01)16,277,2600.52% (-0.07)18,652,1700.59% (-0.22)25,603,7700.81%
33EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.50)15,864,1360.50% (-0.06)17,502,0360.56% (+0.03)16,667,8360.53% 16,829,5360.53%
34บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 (-0.96)30,332,7000.96% (+0.04)28,914,0000.92% (+0.92)0
35บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.94)29,569,0000.94% (+0.08)26,900,0000.86% (+0.27)18,671,6000.59%
36HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES0 0 0 (-0.56)17,606,5000.56% (+0.05)16,177,8000.51% (+0.51)0
37EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 (-0.56)17,520,9160.56% (+0.56)0 0
38บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)0 0 0 0 (-0.78)24,400,0000.78% (-0.11)28,100,0000.89%
39THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 (-2.02)63,631,6002.02%
40กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 0 0 (-0.85)26,643,3000.85%
41HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 (-0.59)18,663,5000.59%
42กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 0 (-0.56)17,722,7000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง