คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AP

บริษัท บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18, 170/57 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2261-2518-22, 0-2261-2285-7
โทรสาร 0-2261-2548-9
เว๊บไซต์ www.apthai.com
ราคาหุ้น 7.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,145,763,197
No. ShareHolder (AP) วันที่ 09/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน670,047,56121.30% 670,047,56121.30%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด348,702,02111.08% (+1.60)298,086,3879.48%
3NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT224,007,3467.12% (-0.17)229,355,3467.29%
4STATE STREET EUROPE LIMITED87,522,6602.78% (+0.85)60,740,2751.93%
5กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล78,495,0002.50% (+1.00)47,248,1001.50%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED75,048,8642.39% (+0.18)69,531,7042.21%
7นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา68,892,3002.19% (+0.02)68,320,0002.17%
8นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร62,509,6661.99% 62,509,6661.99%
9นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย61,600,0601.96% (+0.01)61,318,0601.95%
10นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร48,873,2131.55% (-0.07)50,873,2131.62%
11THE BANK OF NEW YORK MELLON35,935,4101.14% (-0.09)38,585,5191.23%
12กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล40,740,6881.30% (+0.01)40,512,6881.29%
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล40,548,8001.29% (+0.61)21,327,2000.68%
14กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล36,743,5321.17% (+0.01)36,346,5321.16%
15NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC36,494,1041.16% (-0.07)38,830,7041.23%
16BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,078,1561.12% (+0.31)25,487,4000.81%
17บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด28,914,0000.92% (+0.92)0
18บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)26,900,0000.86% (+0.27)18,671,6000.59%
19บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,572,6100.84% (+0.14)22,020,9100.70%
20บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)24,400,0000.78% (-0.11)28,100,0000.89%
21กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล21,954,2000.70% 21,954,2000.70%
22กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ20,163,6000.64% (+0.64)0
23NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,910,1580.63% (+0.63)0
24กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ19,819,2000.63% (+0.11)16,393,3000.52%
25STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY18,652,1700.59% (-0.22)25,603,7700.81%
26EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT16,667,8360.53% 16,829,5360.53%
27HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES16,177,8000.51% (+0.51)0
28THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-2.02)63,631,6002.02%
29กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 (-0.85)26,643,3000.85%
30HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.59)18,663,5000.59%
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.56)17,722,7000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง