ข้อมูลหุ้น AOT

บริษัท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2535-1111
โทรสาร 0-2531-5559, 0-2535-4061
เว๊บไซต์ www.airportthai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน