คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ANAN

บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2317-1155
โทรสาร 0-2317-1100
เว๊บไซต์ http://www.ananda.co.th
ราคาหุ้น 3.76
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,332,745,626
No. ShareHolder (ANAN) วันที่ 03/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,695,367,70050.87% (+0.74)1,670,998,40050.13%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด133,342,0784.00% (-0.94)164,569,7534.94%
3น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา86,500,0002.60% 86,500,0002.60%
4นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์85,564,1002.57% (+1.26)43,551,0001.31%
5นาย พีรนาถ โชควัฒนา84,785,2002.54% (+0.30)74,762,8002.24%
6น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา65,250,0001.96% 65,250,0001.96%
7นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์60,000,0001.80% 60,000,0001.80%
8บริษัท หลานปู่ จำกัด42,960,0001.29% (+0.05)41,310,0001.24%
9นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์27,500,0000.83% (-0.07)30,000,0000.90%
10STATE STREET EUROPE LIMITED26,748,6870.80% (+0.80)0
11EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT21,233,7000.64% (+0.11)17,501,3000.53%
12นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์21,000,0000.63% (-0.06)23,000,0000.69%
13นาย ทรงพล เตชะกรินทร์18,092,7000.54% (+0.03)17,092,7000.51%
14นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร18,000,0000.54% 18,000,0000.54%
15นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล17,769,3000.53% (+0.53)0
16EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES16,799,8000.50% (+0.50)0
17นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์0 (-1.09)36,239,5001.09%
18น.ส. สุพัตรา ติรกานันท์0 (-0.87)29,116,0000.87%
19NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.60)20,122,5260.60%
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.0 (-0.56)18,535,3000.56%
21น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์0 (-0.50)16,819,6000.50%
22นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์0 (-0.50)16,720,0000.50%
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)DTC -บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)SET429,250,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง