คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ANAN

บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2317-1155
โทรสาร 0-2317-1100
เว๊บไซต์ http://www.ananda.co.th
ราคาหุ้น 4.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,333,330,142
No. ShareHolder (ANAN) ข้อมูลประจำวันที่ 23/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา1,670,998,40050.13%6,851,093,440-100,259,904
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด164,569,7534.94%674,735,987-9,874,185
3น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา86,500,0002.60%354,650,000-5,190,000
4นาย พีรนาถ โชควัฒนา74,762,8002.24%306,527,480-4,485,768
5น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา65,250,0001.96%267,525,000-3,915,000
6นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์60,000,0001.80%246,000,000-3,600,000
7นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์43,551,0001.31%178,559,100-2,613,060
8บริษัท หลานปู่ จำกัด41,310,0001.24%169,371,000-2,478,600
9นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์36,239,5001.09%148,581,950-2,174,370
10นาย ชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์30,000,0000.90%123,000,000-1,800,000
11น.ส. สุพัตรา ติรกานันท์29,116,0000.87%119,375,600-1,746,960
12นาย คณพล กิตติภานุวัฒน์23,000,0000.69%94,300,000-1,380,000
13NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC20,122,5260.60%82,502,357-1,207,352
14บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.18,535,3000.56%75,994,730-1,112,118
15นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร18,000,0000.54%73,800,000-1,080,000
16EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT17,501,3000.53%71,755,330-1,050,078
17นาย ทรงพล เตชะกรินทร์17,092,7000.51%70,080,070-1,025,562
18น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์16,819,6000.50%68,960,360-1,009,176
19นพ. จอมชัย ลือชูวงศ์16,720,0000.50%68,552,000-1,003,200
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง