ข้อมูลหุ้น ANAN

บริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14 ซอยหมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2317-1155
โทรสาร 0-2317-1100
เว๊บไซต์ http://www.ananda.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน