ข้อมูลหุ้น AMR

บริษัท บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2589-9955
โทรสาร 0-2591-7022
เว๊บไซต์ https://www.amrasia.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน