ข้อมูลหุ้น AMATAV

บริษัท บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2792-0000
โทรสาร 0-2318-1096
เว๊บไซต์ http://www.amatavn.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน