คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATAV

บริษัท บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2792-0000
โทรสาร 0-2318-1096
เว๊บไซต์ http://www.amatavn.com
ราคาหุ้น 4.82
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 934,889,629
No. ShareHolder (AMATAV) วันที่ 26/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)342,543,56036.64% 342,543,56036.64% 342,543,56036.64% 342,543,56036.64%
2AMATA ASIA LIMITED338,536,22036.21% 338,536,22036.21% 338,536,22036.21% 338,536,22036.21%
3นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์28,432,6003.04% (+0.20)26,527,3002.84% (+2.84)0 0
4กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,811,7002.55% 23,811,7002.55% 23,811,7002.55% 23,811,7002.55%
5นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร20,756,7002.22% 20,756,7002.22% (+0.53)15,800,5001.69% (+0.33)12,754,6001.36%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,125,8761.19% 11,130,3771.19% (+0.17)9,540,7251.02% (-0.31)12,479,4071.33%
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/257,881,9000.84% 7,881,9000.84% 7,881,9000.84% 7,881,9000.84%
8MR. WEI-TONG LIN7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82%
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82%
10บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82%
11บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82%
12นาย ฮาราลด์ ลิงค์7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82% 7,686,0000.82%
13MR. HUYNH NGOC PHIEN6,249,7600.67% 6,249,7600.67% 6,249,7600.67% 6,249,7600.67%
14LGT BANK (SINGAPORE) LTD6,168,6400.66% 6,168,6400.66% 6,168,6400.66% (+0.66)0
15กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,349,1000.57% 5,349,1000.57% 5,349,1000.57% 5,349,1000.57%
16กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล5,332,0000.57% 5,332,0000.57% 5,332,0000.57% 5,332,0000.57%
17UBS AG LONDON BRANCH0 0 (-2.35)22,004,6682.35% (+0.45)17,766,6681.90%
18บริษัท อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด0 0 (-0.54)5,028,1000.54% (-0.48)9,500,0001.02%
19UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 (-0.66)6,180,3200.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง