คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATAR

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2792-0089
โทรสาร 0-2792-0090
เว๊บไซต์ www.amatareit.com
ราคาหุ้น 9.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 357,965,902
No. ShareHolder (AMATAR) วันที่ 02/03/21 วันที่ 26/11/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 27/05/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 27/11/18 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01%
2AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 139,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14% (+11.14)0 0 0
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)29,587,4008.27% 29,587,6008.27% (-0.08)29,879,1008.35% 29,879,1008.35% (-0.93)33,228,1009.28% 33,228,1009.28% 33,228,1009.28% 33,228,1009.28% 33,228,1009.28% (-0.30)34,289,0009.58%
4บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59%
5บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% (+5.59)0 (-5.59)20,000,0005.59% 20,000,0005.59%
6บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,900,0005.00% 17,900,0005.00% 17,900,0005.00% 17,900,0005.00% 17,900,0005.00% (+0.03)17,800,0004.97% 17,800,0004.97% (-0.06)18,000,0005.03% 18,000,0005.03% (-0.40)19,430,4005.43%
7บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)17,668,0004.94% 17,668,0004.94% 17,668,0004.94% 17,668,0004.94% 17,668,0004.94% 17,668,0004.94% (+0.65)15,353,0004.29% (+4.29)0 0 0
8บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)16,304,4004.56% 16,304,4004.56% 16,304,4004.56% 16,304,4004.56% (+1.32)11,610,4003.24% (+0.40)10,174,1002.84% (-0.08)10,465,3002.92% (-1.78)16,816,6004.70% (+0.06)16,610,0004.64% 16,610,0004.64%
9ธนาคาร ออมสิน14,220,5003.97% 14,220,5003.97% 14,220,5003.97% 14,212,0003.97% (+2.29)6,000,0001.68% 6,000,0001.68% 6,000,0001.68% 6,000,0001.68% 6,000,0001.68% (+1.68)0
10บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63%
11บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.97)7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97%
12บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-1.96)7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96%
13บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 (-1.15)4,100,0001.15% 4,100,0001.15% 4,100,0001.15% 4,100,0001.15% 4,100,0001.15% 4,100,0001.15% (-0.01)4,162,6001.16% (+0.02)4,091,0001.14% (+1.14)0
14กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 (-0.91)3,249,3000.91% 3,249,3000.91% (-0.03)3,368,8000.94% (-0.69)5,821,1001.63% (-0.04)5,976,9001.67% (-0.03)6,086,4001.70% (+0.62)3,870,8001.08% 3,870,8001.08% 3,870,8001.08%
15บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)0 (-0.89)3,185,4000.89% 3,185,4000.89% (+0.89)0 0 0 0 0 0 0
16นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช0 (-0.84)3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84%
17กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 (-0.80)2,849,3000.80% 2,849,3000.80% 2,849,3000.80% (-0.43)4,404,9001.23% 4,404,9001.23% (-0.56)6,404,9001.79% (+1.05)2,654,9000.74% 2,654,9000.74% 2,654,9000.74%
18นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์0 (-0.62)2,223,9000.62% 2,223,9000.62% 2,211,0000.62% (+0.10)1,878,2000.52% (-0.16)2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68%
19บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)0 (-0.56)2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56%
20น.ส. วรรษพร นาทีทอง0 (-0.56)2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56%
21บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)0 (-0.53)1,900,0000.53% 1,900,0000.53% 1,900,0000.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0
22บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.77)6,347,4001.77% 6,347,4001.77% 6,347,4001.77% 6,347,4001.77% 6,347,4001.77% (-0.08)6,630,6001.85%
23AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 0 0 (-11.14)39,875,70011.14% 39,875,70011.14% 39,875,70011.14%
24บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 0 0 0 0 0 0 (-5.03)18,000,0005.03% (+5.03)0 0
25บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 0 0 0 0 0 0 (-1.64)5,858,6001.64% (+1.64)0 0
26บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 0 0 0 0 0 0 (-1.49)5,328,2001.49% (+1.49)0 0
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 0 0 0 0 0 0 (-1.15)4,113,2001.15% (+1.15)0 0
28บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)2,000,0000.56% (+0.56)0 0
29บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.26)15,250,0004.26% (+0.07)15,000,0004.19%
30ธนาคารออมสิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.68)6,000,0001.68%
31บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.69)2,454,0000.69%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง