คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATAR

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2792-0089
โทรสาร 0-2792-0090
เว๊บไซต์ www.amatareit.com
ราคาหุ้น 11.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 357,965,902
No. ShareHolder (AMATAR) วันที่ 28/11/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 27/08/18 วันที่ 27/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01% 60,890,00017.01%
2AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 139,875,70011.14% (+11.14)0 (-11.14)39,875,70011.14% (+11.14)0 0
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,228,1009.28% 33,228,1009.28% 33,228,1009.28% (-0.30)34,289,0009.58% (+0.30)33,228,1009.28%
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,000,0005.59% (+5.59)0 (-5.59)20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59%
5บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59% 20,000,0005.59%
6บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,800,0004.97% (-0.06)18,000,0005.03% (+0.06)17,800,0004.97% (-0.46)19,430,4005.43% (+0.40)18,000,0005.03%
7บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)17,668,0004.94% (+4.94)0 (-4.29)15,353,0004.29% (+4.29)0 0
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63% 13,000,0003.63%
9บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,174,1002.84% (-1.86)16,816,6004.70% (+1.78)10,465,3002.92% (-1.72)16,610,0004.64% 16,610,0004.64%
10บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97% 7,063,3001.97%
11บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96% 7,000,0001.96%
12บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,347,4001.77% 6,347,4001.77% 6,347,4001.77% (-0.08)6,630,6001.85% (+0.08)6,347,4001.77%
13ธนาคาร ออมสิน6,000,0001.68% 6,000,0001.68% 6,000,0001.68% (+1.68)0 (-1.68)6,000,0001.68%
14กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I5,976,9001.67% (+0.59)3,870,8001.08% (-0.62)6,086,4001.70% (+0.62)3,870,8001.08% 3,870,8001.08%
15กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้4,404,9001.23% (+0.49)2,654,9000.74% (-1.05)6,404,9001.79% (+1.05)2,654,9000.74% 2,654,9000.74%
16บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)4,100,0001.15% (-0.01)4,162,6001.16% (+0.01)4,100,0001.15% (+1.15)0 (-1.14)4,091,0001.14%
17นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84% 3,000,0000.84%
18นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68% 2,433,3000.68%
19บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56%
20น.ส. วรรษพร นาทีทอง2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56% 2,000,0000.56%
21AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-11.14)39,875,70011.14% (+11.14)0 (-11.14)39,875,70011.14% 39,875,70011.14%
22บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 (-5.03)18,000,0005.03% (+5.03)0 0 0
23บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 (-1.64)5,858,6001.64% (+1.64)0 0 0
24บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 (-1.49)5,328,2001.49% (+1.49)0 0 0
25บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 (-1.15)4,113,2001.15% (+1.15)0 0 0
26บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Non-Par Fund0 (-0.56)2,000,0000.56% (+0.56)0 0 0
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-4.19)15,000,0004.19% (-0.07)15,250,0004.26%
28ธนาคารออมสิน0 0 0 (-1.68)6,000,0001.68% (+1.68)0
29บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.69)2,454,0000.69% (+0.69)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง