คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATA

บริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2318-0007, 0-2792-0000
โทรสาร 0-2318-1096
เว๊บไซต์ http://www.amata.com
ราคาหุ้น 19.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,150,028,197
No. ShareHolder (AMATA) วันที่ 26/04/22 วันที่ 30/08/21 วันที่ 23/04/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 21/09/20 วันที่ 10/08/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิกรม กรมดิษฐ์301,652,39626.23% 301,652,39626.23% (+0.84)291,952,39625.39% 291,952,39625.39% (+0.99)260,345,90024.40% 260,345,90024.40% 260,345,90024.40% (+6.47)191,345,90017.93% 191,345,90017.93% 191,345,90017.93% 191,345,90017.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด69,374,7776.03% (-2.08)93,313,2028.11% (-1.77)113,671,0789.88% (+1.37)97,843,9768.51% (+0.58)84,626,5727.93% (-0.16)86,317,9458.09% (-0.51)91,808,7038.60% (-0.67)98,930,1909.27% (+1.43)83,655,0447.84% (+0.84)74,651,1267.00% (+0.58)68,551,6746.42%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,860,8072.51% (+0.15)27,123,8072.36% (+0.19)24,954,7072.17% (-1.35)40,425,5433.52% (-0.63)44,294,0174.15% (+0.24)41,759,5173.91% (+1.51)25,634,4172.40% (-0.01)25,688,0172.41% (+0.02)25,453,1172.39% (+0.13)24,154,9172.26% (+0.45)19,347,1171.81%
4นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ28,203,3222.45% (+0.43)23,200,0222.02% (+0.40)18,669,9221.62% (+0.09)17,599,9221.53% (+1.53)0 0 0 0 0 (-0.78)8,300,0000.78% (-0.74)16,200,0001.52%
5บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด25,000,0002.17% 25,000,0002.17% 25,000,0002.17% 25,000,0002.17% (-0.17)25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34%
6กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3021,503,8001.87% (+0.28)18,312,7001.59% (+0.38)13,884,4001.21% (+1.21)0 0 0 0 (-0.94)10,058,0000.94% (-0.65)16,998,4001.59% (-0.05)17,511,4001.64% (+0.20)15,331,8001.44%
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว16,880,6001.47% (-0.19)19,040,9001.66% (+0.55)12,751,4001.11% (+1.11)0 0 0 0 0 0 0 0
8กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,216,5421.15% (+1.15)0 0 0 0 (-1.04)11,047,0001.04% (+1.04)0 0 (-0.90)9,612,7000.90% (+0.90)0 0
9นาย ชวลิต ยอดมณี13,000,0001.13% 13,000,0001.13% 13,000,0001.13% 12,983,2461.13% (-0.09)13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% (-0.11)14,200,0001.33% (-0.05)14,700,0001.38%
10กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล12,433,4371.08% (-0.01)12,568,9371.09% (+1.09)0 (-0.95)10,980,9370.95% 10,188,4000.95% 10,188,4000.95% (+0.38)6,047,3000.57% 6,047,3000.57% (+0.57)0 0 0
11บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.16)13,326,1181.16% (+0.05)12,755,1181.11% 12,755,1181.11% (-0.02)12,035,5001.13% 12,035,5001.13% (+0.03)11,787,1001.10% (-0.02)11,903,3001.12% (+0.03)11,617,5001.09% (+0.02)11,363,7001.07% (+0.41)7,052,5000.66%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF0 0 (-1.42)16,362,8911.42% 16,362,8911.42% (+1.42)0 0 0 0 0 0 0
13นาย อนุชา สิหนาทกถากุล0 0 0 (-0.97)11,180,2200.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97%
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-2.04)21,739,7002.04% 21,739,7002.04% (-0.26)24,540,2002.30% (-0.63)31,249,1002.93% (-0.66)38,266,7003.59% (+0.50)32,925,8003.09% (+1.67)15,202,0001.42%
15THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 0 0 (-0.97)10,382,1000.97% 10,382,1000.97% (-0.02)10,529,9000.99% 10,529,9000.99% (-0.21)12,856,5091.20% (+1.20)0 (-0.70)7,517,6000.70%
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.96)10,249,6000.96% (-0.03)10,594,4000.99% (-0.13)11,940,7001.12% (-0.32)15,380,6001.44% (-0.49)20,563,8001.93% (+0.27)17,694,5001.66% (+1.02)6,855,9000.64%
17STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 (-0.84)8,979,2540.84% (-0.02)9,174,2540.86% (-0.76)17,313,4561.62% (-0.53)22,948,7562.15% (+0.62)16,330,3371.53% (+0.28)13,318,2671.25% (+0.21)11,099,7231.04%
18กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.83)8,897,7000.83% 8,837,7000.83% (+0.28)5,871,2000.55% (+0.55)0 (-0.84)8,951,9500.84% (+0.26)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
19กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.83)8,897,7000.83% 8,837,7000.83% (+0.28)5,871,2000.55% (+0.55)0 (-0.84)8,951,9500.84% (+0.26)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
20กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.71)7,605,8000.71% 7,605,8000.71% (+0.10)6,524,6000.61% (+0.03)6,201,5000.58% (+0.07)5,420,6000.51% 5,420,6000.51% (+0.51)0
21กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.71)7,572,3000.71% 7,572,3000.71% (+0.19)5,538,7000.52% (+0.52)0 0 0 0
22นาง วรี สิหนาทกถากุล0 0 0 0 (-0.65)6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65%
23สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด0 0 0 0 (-0.65)6,919,9600.65% 6,919,9600.65% (+0.65)0 0 0 0 0
24สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด0 0 0 0 (-0.62)6,656,8600.62% 6,656,8600.62% 6,656,8600.62% (+0.02)6,378,3600.60% (+0.60)0 0 0
25กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.62)6,635,4000.62% 6,635,4000.62% (+0.07)5,855,6000.55% 5,855,6000.55% 5,855,6000.55% (-0.06)6,480,8000.61% (+0.61)0
26นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์0 0 0 0 (-0.60)6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60%
27กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.58)6,188,8000.58% 6,188,8000.58% (-0.07)6,974,9000.65% (-0.18)8,840,1000.83% (-0.15)10,473,3000.98% (+0.14)8,976,1000.84% (+0.84)0
28UOB LONG TERM EQUITY FUND0 0 0 0 (-0.54)5,747,1000.54% 5,747,1000.54% 5,747,1000.54% 5,747,1000.54% (+0.03)5,482,5000.51% (+0.51)0 0
29กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 (-0.60)6,443,3000.60% (-0.07)7,129,8000.67% (-0.14)8,622,0000.81% (+0.29)5,532,5000.52% (+0.52)0
30N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 (-0.57)6,106,3110.57% (+0.02)5,843,0110.55% (+0.55)0 0 0
31นาย ศิริพงษ์ ศรีเจริญล่ำซำ0 0 0 0 0 0 (-0.56)6,000,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
32EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 0 0 0 (-0.52)5,525,8100.52% (-0.05)6,113,4100.57% (+0.57)0 0 0
33นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์0 0 0 0 0 0 0 (-6.68)71,251,0706.68% (+4.51)23,154,0702.17% (-0.14)24,669,2702.31% (+0.02)24,407,3702.29%
34กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.14)33,516,9003.14% (-0.09)34,516,9003.23% (+0.29)31,419,4002.94%
35BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.91)9,748,2000.91% (-0.08)10,591,2000.99% (+0.99)0
36กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.80)8,500,6000.80% (+0.80)0 0
37กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)6,497,6000.61% 6,497,6000.61% (-0.09)7,484,0000.70%
38กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)6,024,2000.56% (+0.04)5,594,4000.52% (+0.52)0
39กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)5,920,2000.55% (+0.55)0 0
40กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)5,523,1000.52% (+0.52)0 0
41UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.00)10,709,5991.00% (-0.91)20,352,1991.91%
42นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.75)8,000,0000.75% (+0.19)6,000,0000.56%
43กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)6,037,3000.57%
44บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)5,600,0000.52%
อมตะ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET2,517,695,166
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า