คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATA

บริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2318-0007, 0-2792-0000
โทรสาร 0-2318-1096
เว๊บไซต์ http://www.amata.com
ราคาหุ้น 12.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,066,991,393
No. ShareHolder (AMATA) วันที่ 21/09/20 วันที่ 10/08/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิกรม กรมดิษฐ์260,345,90024.40% 260,345,90024.40% 260,345,90024.40% (+6.47)191,345,90017.93% 191,345,90017.93% 191,345,90017.93% 191,345,90017.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด84,626,5727.93% (-0.16)86,317,9458.09% (-0.51)91,808,7038.60% (-0.67)98,930,1909.27% (+1.43)83,655,0447.84% (+0.84)74,651,1267.00% (+0.58)68,551,6746.42%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED44,294,0174.15% (+0.24)41,759,5173.91% (+1.51)25,634,4172.40% (-0.01)25,688,0172.41% (+0.02)25,453,1172.39% (+0.13)24,154,9172.26% (+0.45)19,347,1171.81%
4บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34% 25,000,0002.34%
5กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล21,739,7002.04% 21,739,7002.04% (-0.26)24,540,2002.30% (-0.63)31,249,1002.93% (-0.66)38,266,7003.59% (+0.50)32,925,8003.09% (+1.67)15,202,0001.42%
6นาย ชวลิต ยอดมณี13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% 13,000,0001.22% (-0.11)14,200,0001.33% (-0.05)14,700,0001.38%
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,035,5001.13% 12,035,5001.13% (+0.03)11,787,1001.10% (-0.02)11,903,3001.12% (+0.03)11,617,5001.09% (+0.02)11,363,7001.07% (+0.41)7,052,5000.66%
8THE BANK OF NEW YORK MELLON10,382,1000.97% 10,382,1000.97% (-0.02)10,529,9000.99% 10,529,9000.99% (-0.21)12,856,5091.20% (+1.20)0 (-0.70)7,517,6000.70%
9นาย อนุชา สิหนาทกถากุล10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97% 10,373,3000.97%
10กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล10,249,6000.96% (-0.03)10,594,4000.99% (-0.13)11,940,7001.12% (-0.32)15,380,6001.44% (-0.49)20,563,8001.93% (+0.27)17,694,5001.66% (+1.02)6,855,9000.64%
11กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล10,188,4000.95% 10,188,4000.95% (+0.38)6,047,3000.57% 6,047,3000.57% (+0.57)0 0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED8,979,2540.84% (-0.02)9,174,2540.86% (-0.76)17,313,4561.62% (-0.53)22,948,7562.15% (+0.62)16,330,3371.53% (+0.28)13,318,2671.25% (+0.21)11,099,7231.04%
13กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)8,897,7000.83% 8,837,7000.83% (+0.28)5,871,2000.55% (+0.55)0 (-0.84)8,951,9500.84% (+0.26)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
14กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)8,897,7000.83% 8,837,7000.83% (+0.28)5,871,2000.55% (+0.55)0 (-0.84)8,951,9500.84% (+0.26)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
15กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ7,605,8000.71% 7,605,8000.71% (+0.10)6,524,6000.61% (+0.03)6,201,5000.58% (+0.07)5,420,6000.51% 5,420,6000.51% (+0.51)0
16กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล7,572,3000.71% 7,572,3000.71% (+0.19)5,538,7000.52% (+0.52)0 0 0 0
17นาง วรี สิหนาทกถากุล6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65% 6,986,0000.65%
18สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด6,919,9600.65% 6,919,9600.65% (+0.65)0 0 0 0 0
19สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด6,656,8600.62% 6,656,8600.62% 6,656,8600.62% (+0.02)6,378,3600.60% (+0.60)0 0 0
20กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว6,635,4000.62% 6,635,4000.62% (+0.07)5,855,6000.55% 5,855,6000.55% 5,855,6000.55% (-0.06)6,480,8000.61% (+0.61)0
21นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60% 6,428,0200.60%
22กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,188,8000.58% 6,188,8000.58% (-0.07)6,974,9000.65% (-0.18)8,840,1000.83% (-0.15)10,473,3000.98% (+0.14)8,976,1000.84% (+0.84)0
23UOB LONG TERM EQUITY FUND5,747,1000.54% 5,747,1000.54% 5,747,1000.54% 5,747,1000.54% (+0.03)5,482,5000.51% (+0.51)0 0
24กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.04)11,047,0001.04% (+1.04)0 0 (-0.90)9,612,7000.90% (+0.90)0 0
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.60)6,443,3000.60% (-0.07)7,129,8000.67% (-0.14)8,622,0000.81% (+0.29)5,532,5000.52% (+0.52)0
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.57)6,106,3110.57% (+0.02)5,843,0110.55% (+0.55)0 0 0
27นาย ศิริพงษ์ ศรีเจริญล่ำซำ0 0 (-0.56)6,000,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
28EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.52)5,525,8100.52% (-0.05)6,113,4100.57% (+0.57)0 0 0
29นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์0 0 0 (-6.68)71,251,0706.68% (+4.51)23,154,0702.17% (-0.14)24,669,2702.31% (+0.02)24,407,3702.29%
30กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 (-0.94)10,058,0000.94% (-0.65)16,998,4001.59% (-0.05)17,511,4001.64% (+0.20)15,331,8001.44%
31กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-3.14)33,516,9003.14% (-0.09)34,516,9003.23% (+0.29)31,419,4002.94%
32BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.91)9,748,2000.91% (-0.08)10,591,2000.99% (+0.99)0
33กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.80)8,500,6000.80% (+0.80)0 0
34กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.61)6,497,6000.61% 6,497,6000.61% (-0.09)7,484,0000.70%
35กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.56)6,024,2000.56% (+0.04)5,594,4000.52% (+0.52)0
36กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.55)5,920,2000.55% (+0.55)0 0
37กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 0 0 0 (-0.52)5,523,1000.52% (+0.52)0 0
38UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 0 (-1.00)10,709,5991.00% (-0.91)20,352,1991.91%
39นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ0 0 0 0 0 (-0.78)8,300,0000.78% (-0.74)16,200,0001.52%
40นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ0 0 0 0 0 (-0.75)8,000,0000.75% (+0.19)6,000,0000.56%
41กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 0 0 0 0 0 (-0.57)6,037,3000.57%
42บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.52)5,600,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง