คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AMATA

บริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารกรมดิษฐ์ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2318-0007, 0-2792-0000
โทรสาร 0-2318-1096
เว๊บไซต์ http://www.amata.com
ราคาหุ้น 25.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,067,182,934
No. ShareHolder (AMATA) วันที่ 10/05/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิกรม กรมดิษฐ์191,345,90017.93% 191,345,90017.93%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,651,1267.00% (+0.58)68,551,6746.42%
3กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล34,516,9003.23% (+0.29)31,419,4002.94%
4กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล32,925,8003.09% (+1.67)15,202,0001.42%
5บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด25,000,0002.34% 25,000,0002.34%
6นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์24,669,2702.31% (+0.02)24,407,3702.29%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED24,154,9172.26% (+0.45)19,347,1171.81%
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล17,694,5001.66% (+1.02)6,855,9000.64%
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3017,511,4001.64% (+0.20)15,331,8001.44%
10นาย ชวลิต ยอดมณี14,200,0001.33% (-0.05)14,700,0001.38%
11STATE STREET EUROPE LIMITED13,318,2671.25% (+0.21)11,099,7231.04%
12บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,363,7001.07% (+0.41)7,052,5000.66%
13UBS AG LONDON BRANCH10,709,5991.00% (-0.91)20,352,1991.91%
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED10,591,2000.99% (+0.99)0
15นาย อนุชา สิหนาทกถากุล10,373,3000.97% 10,373,3000.97%
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ8,976,1000.84% (+0.84)0
17นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ8,300,0000.78% (-0.74)16,200,0001.52%
18นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ8,000,0000.75% (+0.19)6,000,0000.56%
19นาง วรี สิหนาทกถากุล6,986,0000.65% 6,986,0000.65%
20กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล6,497,6000.61% (-0.09)7,484,0000.70%
21กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว6,480,8000.61% (+0.61)0
22นาย อาริชย์ นิรัติพันธุ์6,428,0200.60% 6,428,0200.60%
23กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
24กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)6,151,9500.58% (-0.08)7,048,6000.66%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5,594,4000.52% (+0.52)0
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5,532,5000.52% (+0.52)0
27กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ5,420,6000.51% (+0.51)0
28THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-0.70)7,517,6000.70%
29กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 (-0.57)6,037,3000.57%
30บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 (-0.52)5,600,0000.52%
อมตะ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET1,548,296,891

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง