ข้อมูลหุ้น AMARIN

บริษัท บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9999
โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777
เว๊บไซต์ http://www.amarin.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน