ข้อมูลหุ้น ALUCON

บริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2398-0147, 0-2398-4601
โทรสาร 0-2398-3455, 0-2361-2511
เว๊บไซต์ www.alucon.th.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน