ข้อมูลหุ้น ALT

บริษัท บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2863-8999
โทรสาร 0-2886-3364
เว๊บไซต์ www.alt.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน