ข้อมูลหุ้น ALLY

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 888 ถ. ประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2101-5999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.allyreit.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน