คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ALLY

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 888 ถ. ประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2101-5999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.allyreit.com
ราคาหุ้น 6.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 874,288,504
No. ShareHolder (ALLY) วันที่ 26/03/21 วันที่ 11/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด156,672,50017.92% 156,672,50017.92%
2สำนักงานประกันสังคม114,870,84313.14% 114,870,84313.14%
3บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด39,000,0004.46% 39,000,0004.46%
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30,805,6433.52% 30,805,6433.52%
5บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)27,618,6003.16% 27,618,6003.16%
6PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND26,771,4093.06% 26,771,4093.06%
7ธนาคาร ออมสิน23,550,4962.69% 23,550,4962.69%
8กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์21,274,5002.43% (-0.12)22,251,7002.55%
9บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)18,000,0002.06% 18,000,0002.06%
10บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด14,704,0001.68% 14,704,0001.68%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง