ข้อมูลหุ้น ALLA

บริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2322-0777, 0-2721-5699
โทรสาร 0-2322-1891-2
เว๊บไซต์ www.alla.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน