ข้อมูลหุ้น AJA

บริษัท บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ เลขที่ 427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2451-6888
โทรสาร 0-2451-5490
เว๊บไซต์ www.ajthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน