คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AIT

บริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2275-9400
โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200
เว๊บไซต์ www.ait.co.th
ราคาหุ้น 22.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 206,395,873
No. ShareHolder (AIT) ข้อมูลประจำวันที่ 24/08/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์10,753,2255.21%236,570,950+1,075,323
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,354,7083.56%161,803,576+735,471
3นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร7,000,0003.39%154,000,000+700,000
4น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์6,898,1153.34%151,758,530+689,812
5นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย6,874,6593.33%151,242,498+687,466
6นาย สุรพร รักตประจิต5,455,8852.64%120,029,470+545,589
7น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์5,052,9082.45%111,163,976+505,291
8นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์5,044,0602.44%110,969,320+504,406
9นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต2,880,0001.40%63,360,000+288,000
10นาง สร้อยสน จารุดิลก2,606,3781.26%57,340,316+260,638
11น.ส. จันทณา กระแสร์แสน2,600,0001.26%57,200,000+260,000
12นาย ธวัช ตันติเมธ2,328,0001.13%51,216,000+232,800
13นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,250,0001.09%49,500,000+225,000
14บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,195,0001.06%48,290,000+219,500
15นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1,950,0000.95%42,900,000+195,000
16กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,935,7000.94%42,585,400+193,570
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,760,1000.85%38,722,200+176,010
18น.ส. อักษร วิจิตโท1,725,9000.84%37,969,800+172,590
19กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,674,0000.81%36,828,000+167,400
20นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์1,552,4970.75%34,154,934+155,250
21น.ส. อานา นิธิรักษา1,540,0000.75%33,880,000+154,000
22นาย ฐิติกร สพโชคชัย1,450,0000.70%31,900,000+145,000
23นาย ทิวา จิรพัฒนกุล1,400,4000.68%30,808,800+140,040
24น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,370,0000.66%30,140,000+137,000
25กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,344,6000.65%29,581,200+134,460
26น.ส. ปานทิพย์ เล็กมณี1,283,2000.62%28,230,400+128,320
27นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล1,255,1000.61%27,612,200+125,510
28น.ส. พิมผกา สพโชคชัย1,250,0000.61%27,500,000+125,000
29นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์1,210,0000.59%26,620,000+121,000
30นาง สมสุข มั่นคง1,162,1640.56%25,567,608+116,216
31กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1,131,4000.55%24,890,800+113,140
32นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง1,101,1000.53%24,224,200+110,110
33NOMURA PB NOMINEES LTD.1,072,0000.52%23,584,000+107,200
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง