ข้อมูลหุ้น AIT

บริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2275-9400
โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200
เว๊บไซต์ www.ait.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน