คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AIMIRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบีชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.aimreit.com
ราคาหุ้น 12.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 595,777,368
No. ShareHolder (AIMIRT) วันที่ 31/03/22 วันที่ 01/12/21 วันที่ 20/07/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 02/04/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 27/11/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 09/07/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 03/04/20 วันที่ 26/11/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 04/04/19 วันที่ 19/11/18 วันที่ 24/08/18 วันที่ 05/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)48,436,7008.13% 48,436,7008.13% (-0.04)34,806,7008.17% 34,806,7008.17% 34,806,7008.17% 34,806,7008.17% (+0.09)34,426,7008.08% (+0.02)34,364,5008.06% (+0.05)34,130,2008.01% (-0.01)34,182,3008.02% 34,182,3008.02% (+0.02)34,100,0008.00% (-0.04)12,468,0008.04% (+0.29)12,006,7007.75% (+0.65)11,000,0007.10% 11,000,0007.10% 11,000,0007.10%
2บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)43,864,1847.37% 43,864,1847.37% (+0.81)27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% 27,980,4846.56% (+0.18)27,174,2846.38% (+0.52)24,967,1845.86% (+4.23)2,525,1001.63% (+0.88)1,166,2000.75% (+0.75)0 0 0
3บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)37,862,2596.36% 37,862,2596.36% (-0.35)28,612,0006.71% 28,612,0006.71% 28,612,0006.71% 28,612,0006.71% 28,612,0006.71% (+3.40)14,090,0003.31% 14,090,0003.31% 14,090,0003.31% 14,090,0003.31% (+0.06)13,860,0003.25% (+3.25)0 0 0 0 0
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)27,188,6064.57% 27,188,6064.57% (+1.18)14,439,5723.39% 14,439,5723.39% 14,439,5723.39% 14,439,5723.39% (+0.62)11,785,8722.77% (+0.07)11,524,9722.70% (+0.05)11,311,3722.65% (+0.03)11,163,7722.62% (+0.04)11,009,9722.58% (+0.29)9,772,2722.29% (+1.19)1,700,1001.10% (+1.10)0 0 0 0
5PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND21,229,6893.57% (-0.21)22,519,1893.78% (+0.72)13,059,1623.06% 13,059,1623.06% (-0.40)14,759,1623.46% (-0.19)15,559,1623.65% (-0.32)16,923,9623.97% (+0.23)15,923,9623.74% (+0.13)15,378,0623.61% (+0.46)13,415,3623.15% 13,415,3623.15% (+3.15)0 0 0 0 0 0
6บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)20,511,1503.44% 20,511,1503.44% (-0.20)15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% (-6.36)15,500,00010.00% 15,500,00010.00% 15,500,00010.00% 15,500,00010.00% 15,500,00010.00%
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล19,570,8033.29% (+0.23)18,200,4033.06% (-0.17)13,753,8003.23% 13,753,8003.23% 13,753,8003.23% 13,753,8003.23% (+1.47)7,488,5001.76% (+0.24)6,494,5001.52% 6,494,5001.52% 6,494,5001.52% (-0.07)6,781,6001.59% (+0.14)6,197,5001.45% (+1.45)0 0 0 0 0
8บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,750,0002.81% 16,750,0002.81% (-1.35)17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% (-2.29)10,000,0006.45% 10,000,0006.45% 10,000,0006.45% 10,000,0006.45% 10,000,0006.45%
9ธนาคาร ออมสิน14,030,3702.36% 14,030,3702.36% (+2.36)0 0 0 0 (-1.68)7,181,3001.68% 7,181,3001.68% 7,181,3001.68% 7,181,3001.68% (+0.29)5,913,0001.39% 5,913,0001.39% (+1.39)0 0 0 0 0
10บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,917,5002.34% (+2.34)0 0 0 0 0 (-1.03)4,373,8001.03% 4,373,8001.03% 4,373,8001.03% 4,373,8001.03% 4,373,8001.03% (+0.05)4,173,8000.98% (+0.98)0 0 0 0 0
11บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.68)10,030,6001.68% (-0.10)7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% 7,580,0001.78% (+0.05)7,380,0001.73% (+0.66)4,548,2001.07% (+1.07)0 0 0 0 0
12บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-2.07)8,824,4002.07% 8,824,4002.07% 8,824,4002.07% 8,824,4002.07% 8,824,4002.07% (+0.11)8,352,9001.96% (+0.46)6,388,9001.50% (+0.17)5,670,5001.33% 5,670,5001.33% (+1.33)0 (-0.77)1,200,0000.77% (+0.77)0 (-0.89)1,380,0000.89% 1,380,0000.89% 1,380,0000.89%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 (-1.70)7,225,9001.70% 7,225,9001.70% 7,225,9001.70% 7,225,9001.70% 7,225,9001.70% (+0.04)7,095,6001.66% (+1.66)0 0 0 0 0
14นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์0 0 0 0 0 0 (-1.57)6,700,0001.57% (-0.07)7,000,0001.64% 7,000,0001.64% 7,000,0001.64% 7,000,0001.64% (-0.03)7,100,0001.67% (-0.33)3,100,0002.00% 3,100,0002.00% 3,100,0002.00% 3,100,0002.00% 3,100,0002.00%
15นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-1.43)6,087,0001.43% 6,087,0001.43% 6,107,0001.43% (+0.01)6,040,8001.42% 6,040,8001.42% 6,040,8001.42% (-0.65)3,200,9002.07% (+0.04)3,144,0002.03% (+0.01)3,130,0002.02% (+0.07)3,030,0001.95% (-0.04)3,080,0001.99%
16กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์0 0 0 0 0 0 (-1.37)5,828,9001.37% (-0.01)5,862,7001.38% 5,862,7001.38% 5,862,7001.38% (+0.22)4,963,5001.16% 4,963,5001.16% (+1.16)0 0 0 0 0
17กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 0 0 0 0 0 (-1.06)4,533,2121.06% (-0.84)8,099,8121.90% 8,099,8121.90% 8,099,8121.90% 8,099,8121.90% 8,099,8121.90% (-0.89)4,319,9002.79% (+1.20)2,459,4001.59% (+0.93)1,019,0000.66% 1,019,0000.66% 1,019,0000.66%
18กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 0 0 0 0 0 (-1.05)4,462,3371.05% (-0.45)6,405,9371.50% 6,405,9371.50% 6,405,9371.50% 6,405,9371.50% 6,405,9371.50% (-0.77)3,510,9002.27% (+1.04)1,906,8001.23% (+1.23)0 0 0
19KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 0 0 (-1.01)4,319,7621.01% 4,319,7621.01% 4,319,7621.01% 4,319,7621.01% 4,319,7621.01% (+0.06)4,056,4620.95% (+0.95)0 0 0 0 0
20มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 0 0 0 (-1.00)4,273,4001.00% 4,273,4001.00% (+0.48)2,200,0000.52% (+0.52)0 0 0 0 0 0 0 0
21นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์0 0 0 0 0 0 (-0.98)4,177,0000.98% 4,177,0000.98% 4,177,0000.98% 4,177,0000.98% 4,177,0000.98% 4,177,0000.98% (+0.98)0 0 0 0 0
22กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 0 0 0 0 0 (-0.96)4,078,0000.96% 4,101,7000.96% 4,101,7000.96% 4,101,7000.96% 4,101,7000.96% 4,101,7000.96% (-1.46)3,749,7002.42% (-0.23)4,100,0002.65% 4,100,0002.65% 4,100,0002.65% 4,100,0002.65%
23กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ0 0 0 0 0 0 (-0.86)3,681,5000.86% (-1.02)8,013,2001.88% 8,013,2001.88% 8,013,2001.88% 8,013,2001.88% 8,013,2001.88% (-2.66)7,030,2004.54% (-0.62)8,000,0005.16% 8,000,0005.16% 8,000,0005.16% 8,000,0005.16%
24นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-0.84)3,574,0000.84% (-0.36)5,105,0001.20% (-0.17)5,831,3001.37% (-0.17)6,574,8001.54% (-0.05)6,772,7001.59% (+0.01)6,736,2001.58% (+0.16)2,200,0001.42% (-0.39)2,800,0001.81% 2,800,0001.81% 2,800,0001.81% 2,800,0001.81%
25กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A0 0 0 0 0 0 (-0.82)3,502,4340.82% (-0.24)4,514,8121.06% 4,514,8121.06% (+0.21)3,634,1120.85% 3,634,1120.85% 3,634,1120.85% (+0.21)990,3000.64% (+0.64)0 0 0 0
26นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-0.70)3,000,0000.70% (-0.47)5,000,0001.17% 5,000,0001.17% 5,000,0001.17% 5,000,0001.17% (-0.05)5,200,0001.22% (+0.45)1,200,0000.77% 1,200,0000.77% 1,200,0000.77% 1,200,0000.77% 1,200,0000.77%
27กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม0 0 0 0 0 0 (-0.65)2,785,4000.65% 2,785,4000.65% (+0.03)2,627,6000.62% (+0.03)2,529,8000.59% 2,529,8000.59% (+0.59)0 0 0 0 0 0
28นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล0 0 0 0 0 0 (-0.59)2,530,7910.59% 2,530,7910.59% 2,530,7910.59% 2,530,7910.59% 2,530,7910.59% (-0.01)2,560,4910.60% (-0.27)1,343,1000.87% (+0.87)0 0 0 0
29กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 0 (-0.59)2,500,0000.59% (+0.59)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.52)2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
31นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล0 0 0 0 0 0 (-0.52)2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% (+0.52)0 (-0.52)800,0000.52%
32นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 0 0 (-0.80)3,400,0000.80% (-0.02)3,500,0000.82% 3,500,0000.82% 3,500,0000.82% (-0.38)5,100,0001.20% (+0.49)1,100,0000.71% 1,100,0000.71% 1,100,0000.71% 1,100,0000.71% 1,100,0000.71%
33บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)2,185,2000.51% 2,185,2000.51% 2,185,2000.51% (+0.51)0 0 (-0.81)1,250,0000.81% 1,250,0000.81% 1,250,0000.81% 1,250,0000.81%
34บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.79)3,379,5000.79% (-0.02)3,456,5000.81% (+0.30)2,157,0000.51% (+0.51)0 0 0 0 0
35นาย วิชา สกุลดีเลิศ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)2,620,0000.61% (-0.02)2,674,8750.63% (-0.29)1,426,6000.92% 1,426,6000.92% (+0.35)885,7000.57% 885,7000.57% 885,7000.57%
36Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.25)13,853,5623.25% (-1.01)6,597,1004.26% (+4.26)0 0 0 0
37นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.82)3,481,5000.82% (+0.82)0 0 0 0 0
38นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.29)2,000,0001.29% 2,000,0001.29% 2,000,0001.29% 2,000,0001.29% 2,000,0001.29%
39กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.75)1,159,1000.75% (-0.21)1,489,0000.96% 1,489,0000.96% 1,489,0000.96% 1,489,0000.96%
40นาย กริช สุธีรชัย0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)1,100,0000.71% 1,100,0000.71% (+0.17)831,0000.54% (+0.54)0 0
41น.ส. สุมาลี คงคาทอง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
42นาง รัชนี นิพัทธกุศล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
43นาย พิชัย กัญจนาภรณ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% (+0.65)0 0 0 0
44น.ส. เอื้อม ศิริสันธนะ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% (+0.65)0 0 0
45นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
46สภากาชาดไทย โดย บลจ.บัวหลวง0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.57)883,0000.57% (+0.57)0 0 0 0
47นาย ณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)800,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52%
48CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.26)6,597,1004.26% 6,597,1004.26% 6,597,1004.26% 6,597,1004.26%
49บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.98)3,062,0001.98% (-2.99)7,699,5004.97% (-1.48)10,000,0006.45% 10,000,0006.45%
50กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,006,3000.65% (+0.65)0 0 0
51น.ส. วัฒนีพร ขจรประศาสน์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)952,0000.61% 952,0000.61% 952,0000.61% 952,0000.61%
52นาง นิศารัตน์ ชาครเวท0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)900,0000.58% (-0.03)950,0000.61% (-0.04)1,000,0000.65% (+0.04)950,0000.61%
53น.ส. เพ็ญจันทร์ ศุภสวัสดิ์กุล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.58)900,0000.58% 900,0000.58% (+0.58)0 (-0.51)791,2000.51%
54นาย นฤบาล อาจารวงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)850,0000.55% (+0.03)808,8000.52% 808,8000.52% 808,8000.52%
55นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.68)1,050,0000.68% (+0.03)1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
56นาง ทักษิณา สวนานนท์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
57น.ส. พรจันทร์ โชคชัยณรงค์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)999,9000.65% 1,000,0000.65% 999,9000.65%
58กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)993,0000.64% (-0.35)1,529,0000.99% (+0.35)993,0000.64%
59นาย กวี พฤกษาพรพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% (+0.65)0
60นาง วิรัต ศิริสันธนะ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
61นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)800,0000.52% (+0.52)0
62บริษัท สยามกลการ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)800,0000.52% (+0.52)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า