คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AIMIRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2254-0441-2
โทรสาร 0-2254-0443
เว๊บไซต์ www.aimreit.com
ราคาหุ้น 13.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 426,094,881
No. ShareHolder (AIMIRT) วันที่ 09/07/20 วันที่ 03/04/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 04/04/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 26/11/19 วันที่ 05/11/18 วันที่ 19/11/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)34,130,2008.01% (-0.01)34,182,3008.02% 34,182,3008.02% (+0.27)12,006,7007.75% (-0.29)12,468,0008.04% (+0.04)34,100,0008.00% (+0.90)11,000,0007.10% 11,000,0007.10% 11,000,0007.10%
2บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)27,980,4846.56% (+0.18)27,174,2846.38% (-0.18)27,980,4846.56% (+5.81)1,166,2000.75% (-0.88)2,525,1001.63% (-4.23)24,967,1845.86% (+5.86)0 0 0
3บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,750,0004.16% 17,750,0004.16% 17,750,0004.16% (-2.29)10,000,0006.45% 10,000,0006.45% (+2.29)17,750,0004.16% (-2.29)10,000,0006.45% 10,000,0006.45% 10,000,0006.45%
4บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)15,500,0003.64% 15,500,0003.64% 15,500,0003.64% (-6.36)15,500,00010.00% 15,500,00010.00% (+6.36)15,500,0003.64% (-6.36)15,500,00010.00% 15,500,00010.00% 15,500,00010.00%
5PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND15,378,0623.61% (+0.46)13,415,3623.15% 13,415,3623.15% (+3.15)0 0 0 0 0 0
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,090,0003.31% 14,090,0003.31% 14,090,0003.31% (+3.31)0 0 (-3.25)13,860,0003.25% (+3.25)0 0 0
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,311,3722.65% (+0.07)11,009,9722.58% (-0.04)11,163,7722.62% (+2.62)0 (-1.10)1,700,1001.10% (-1.19)9,772,2722.29% (+2.29)0 0 0
8กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I8,099,8121.90% 8,099,8121.90% 8,099,8121.90% (+0.31)2,459,4001.59% (-1.20)4,319,9002.79% (+0.89)8,099,8121.90% (+1.24)1,019,0000.66% 1,019,0000.66% 1,019,0000.66%
9กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ8,013,2001.88% 8,013,2001.88% 8,013,2001.88% (-3.28)8,000,0005.16% (+0.62)7,030,2004.54% (+2.66)8,013,2001.88% (-3.28)8,000,0005.16% 8,000,0005.16% 8,000,0005.16%
10บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,580,0001.78% (+0.05)7,380,0001.73% (-0.05)7,580,0001.78% (+1.78)0 0 (-1.07)4,548,2001.07% (+1.07)0 0 0
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส7,225,9001.70% 7,225,9001.70% 7,225,9001.70% (+1.70)0 0 (-1.66)7,095,6001.66% (+1.66)0 0 0
12ธนาคาร ออมสิน7,181,3001.68% (+0.29)5,913,0001.39% (-0.29)7,181,3001.68% (+1.68)0 0 (-1.39)5,913,0001.39% (+1.39)0 0 0
13นาง พรทิพย์ พิบูลนครินทร์7,000,0001.64% 7,000,0001.64% 7,000,0001.64% (-0.36)3,100,0002.00% 3,100,0002.00% (+0.33)7,100,0001.67% (-0.33)3,100,0002.00% 3,100,0002.00% 3,100,0002.00%
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล6,494,5001.52% (-0.07)6,781,6001.59% (+0.07)6,494,5001.52% (+1.52)0 0 (-1.45)6,197,5001.45% (+1.45)0 0 0
15กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้6,405,9371.50% 6,405,9371.50% 6,405,9371.50% (+0.27)1,906,8001.23% (-1.04)3,510,9002.27% (+0.77)6,405,9371.50% (+1.50)0 0 0
16บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,388,9001.50% (+0.17)5,670,5001.33% 5,670,5001.33% (+1.33)0 (-0.77)1,200,0000.77% (+0.77)0 (-0.89)1,380,0000.89% 1,380,0000.89% 1,380,0000.89%
17นาง สมศรี ไกรศักดาวัฒน์6,107,0001.43% (+0.01)6,040,8001.42% 6,040,8001.42% (-0.61)3,144,0002.03% (-0.04)3,200,9002.07% (+0.65)6,040,8001.42% (-0.57)3,080,0001.99% (-0.03)3,130,0002.02% (+0.07)3,030,0001.95%
18กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์5,862,7001.38% (+0.22)4,963,5001.16% (-0.22)5,862,7001.38% (+1.38)0 0 (-1.16)4,963,5001.16% (+1.16)0 0 0
19นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์5,831,3001.37% (-0.22)6,772,7001.59% (+0.05)6,574,8001.54% (-0.27)2,800,0001.81% (+0.39)2,200,0001.42% (-0.16)6,736,2001.58% (-0.23)2,800,0001.81% 2,800,0001.81% 2,800,0001.81%
20นาย ฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์5,000,0001.17% 5,000,0001.17% 5,000,0001.17% (+0.40)1,200,0000.77% 1,200,0000.77% (-0.45)5,200,0001.22% (+0.45)1,200,0000.77% 1,200,0000.77% 1,200,0000.77%
21กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A4,514,8121.06% (+0.21)3,634,1120.85% 3,634,1120.85% (+0.85)0 (-0.64)990,3000.64% (-0.21)3,634,1120.85% (+0.85)0 0 0
22บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,373,8001.03% 4,373,8001.03% 4,373,8001.03% (+1.03)0 0 (-0.98)4,173,8000.98% (+0.98)0 0 0
23KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND4,319,7621.01% 4,319,7621.01% 4,319,7621.01% (+1.01)0 0 (-0.95)4,056,4620.95% (+0.95)0 0 0
24นาย พิพัฒน์ รตเวสสนันท์4,177,0000.98% 4,177,0000.98% 4,177,0000.98% (+0.98)0 0 (-0.98)4,177,0000.98% (+0.98)0 0 0
25กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม4,101,7000.96% 4,101,7000.96% 4,101,7000.96% (-1.69)4,100,0002.65% (+0.23)3,749,7002.42% (+1.46)4,101,7000.96% (-1.69)4,100,0002.65% 4,100,0002.65% 4,100,0002.65%
26นาย พรเทพ ไกรศักดาวัฒน์3,500,0000.82% 3,500,0000.82% 3,500,0000.82% (+0.11)1,100,0000.71% 1,100,0000.71% (-0.49)5,100,0001.20% (+0.49)1,100,0000.71% 1,100,0000.71% 1,100,0000.71%
27กองทุนเปิด พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม2,627,6000.62% (+0.03)2,529,8000.59% 2,529,8000.59% (+0.59)0 0 0 0 0 0
28นาง กิตติยา ชาติวุฒิกอบกุล2,530,7910.59% 2,530,7910.59% 2,530,7910.59% (+0.59)0 (-0.87)1,343,1000.87% (+0.27)2,560,4910.60% (+0.60)0 0 0
29มหาวิทยาลัยมหิดล2,200,0000.52% (+0.52)0 0 0 0 0 0 0 0
30นาง กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% 2,200,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52% (+0.52)0
31บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด2,200,0000.52% 2,200,0000.52% 2,200,0000.52% (+0.52)0 0 (-0.52)2,200,0000.52% (+0.52)0 0 0
32บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)2,185,2000.51% 2,185,2000.51% 2,185,2000.51% (-0.30)1,250,0000.81% (+0.81)0 0 (-0.81)1,250,0000.81% 1,250,0000.81% 1,250,0000.81%
33บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.81)3,456,5000.81% (+0.02)3,379,5000.79% (+0.79)0 0 (-0.51)2,157,0000.51% (+0.51)0 0 0
34นาย วิชา สกุลดีเลิศ0 (-0.61)2,620,0000.61% (+0.61)0 (-0.92)1,426,6000.92% 1,426,6000.92% (+0.29)2,674,8750.63% (+0.06)885,7000.57% 885,7000.57% 885,7000.57%
35CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND0 0 0 (-4.26)6,597,1004.26% (+4.26)0 0 (-4.26)6,597,1004.26% 6,597,1004.26% 6,597,1004.26%
36บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.98)3,062,0001.98% (+1.98)0 0 (-6.45)10,000,0006.45% (+1.48)7,699,5004.97% (-1.48)10,000,0006.45%
37นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์0 0 0 (-1.29)2,000,0001.29% 2,000,0001.29% (+1.29)0 (-1.29)2,000,0001.29% 2,000,0001.29% 2,000,0001.29%
38กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 0 (-0.96)1,489,0000.96% (+0.21)1,159,1000.75% (+0.75)0 (-0.96)1,489,0000.96% 1,489,0000.96% 1,489,0000.96%
39นาย กริช สุธีรชัย0 0 0 (-0.71)1,100,0000.71% 1,100,0000.71% (+0.71)0 0 (-0.54)831,0000.54% (+0.54)0
40กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 50 0 0 (-0.65)1,006,3000.65% (+0.65)0 0 0 0 0
41นาย กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% (+0.65)0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
42น.ส. เอื้อม ศิริสันธนะ0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% (+0.65)0 0 0 0
43น.ส. สุมาลี คงคาทอง0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% (+0.65)0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
44นาง รัชนี นิพัทธกุศล0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% (+0.65)0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
45น.ส. วัฒนีพร ขจรประศาสน์0 0 0 (-0.61)952,0000.61% (+0.61)0 0 (-0.61)952,0000.61% 952,0000.61% 952,0000.61%
46นาง นิศารัตน์ ชาครเวท0 0 0 (-0.58)900,0000.58% (+0.58)0 0 (-0.61)950,0000.61% 950,0000.61% (-0.04)1,000,0000.65%
47น.ส. เพ็ญจันทร์ ศุภสวัสดิ์กุล0 0 0 (-0.58)900,0000.58% (+0.58)0 0 (-0.51)791,2000.51% (-0.07)900,0000.58% (+0.58)0
48นาย นฤบาล อาจารวงศ์0 0 0 (-0.55)850,0000.55% (+0.55)0 0 (-0.52)808,8000.52% 808,8000.52% 808,8000.52%
49นาย ณัฐวรรธน์ เตชะไพบูลย์0 0 0 (-0.52)800,0000.52% 800,0000.52% (+0.52)0 (-0.52)800,0000.52% 800,0000.52% 800,0000.52%
50Principal Property Income Fund0 0 0 0 (-4.26)6,597,1004.26% (+1.01)13,853,5623.25% (+3.25)0 0 0
51นาย พิชัย กัญจนาภรณ์0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% (+0.65)0 0 0 0
52สภากาชาดไทย โดย บลจ.บัวหลวง0 0 0 0 (-0.57)883,0000.57% (+0.57)0 0 0 0
53นาย พิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์0 0 0 0 0 (-0.82)3,481,5000.82% (+0.82)0 0 0
54นาง ทักษิณา สวนานนท์0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% 1,000,0000.65% 1,000,0000.65%
55นาย สมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% (-0.03)1,050,0000.68% (+0.03)1,000,0000.65%
56นาง วิรัต ศิริสันธนะ0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65% (+0.65)0 (-0.65)1,000,0000.65%
57น.ส. พรจันทร์ โชคชัยณรงค์0 0 0 0 0 0 (-0.65)999,9000.65% 999,9000.65% 1,000,0000.65%
58กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจีค อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.64)993,0000.64% 993,0000.64% (-0.35)1,529,0000.99%
59นาย กวี พฤกษาพรพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.65)1,000,0000.65%
60นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)800,0000.52%
61บริษัท สยามกลการ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)800,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง