ข้อมูลหุ้น AHC

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3879-2500, 0-3879-2555
โทรสาร 0-3827-3848
เว๊บไซต์ www.aikchol.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน