คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AHC

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3879-2500, 0-3879-2555
โทรสาร 0-3827-3848
เว๊บไซต์ www.aikchol.com
ราคาหุ้น 17.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 149,930,138
No. ShareHolder (AHC) ข้อมูลประจำวันที่ 04/05/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย อภิรักษ์ วานิช16,327,39210.89%285,729,360+1,632,739
2บริษัท เจียรวานิช จำกัด12,612,0008.41%220,710,000+1,261,200
3นาง เตือนจิตต์ กิตติวุฒ9,994,1406.67%174,897,450+999,414
4นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ จำกัด6,695,4604.47%117,170,550+669,546
5น.ส. รจนา วานิช6,026,9404.02%105,471,450+602,694
6น.ส. อรนุช วานิช5,801,0163.87%101,517,780+580,102
7UBS AG SINGAPORE BRANCH5,378,2003.59%94,118,500+537,820
8น.ส. อังคณา วานิช5,325,9843.55%93,204,720+532,598
9นาง อัญชลี เทพบุตร4,917,9723.28%86,064,510+491,797
10น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร4,902,0403.27%85,785,700+490,204
11นาย นรุตม์ จิตฤดีอำไพ4,826,9283.22%84,471,240+482,693
12บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,925,0002.62%68,687,500+392,500
13นาง พจนา มาโนช3,389,8082.26%59,321,640+338,981
14นาง จันทร์ทิพย์ วานิช2,692,6921.80%47,122,110+269,269
15น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ2,157,8601.44%37,762,550+215,786
16นาย อุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์2,000,0001.33%35,000,000+200,000
17นาย สิริพจน์ มาโนช1,700,4961.13%29,758,680+170,050
18นาย วรการ เทพเฉลิม1,694,3881.13%29,651,790+169,439
19บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด1,600,0001.07%28,000,000+160,000
20นาย สิทธิพจน์ มาโนช1,555,7841.04%27,226,220+155,578
21นาย คุณพัฒน์ มาโนช1,542,3841.03%26,991,720+154,238
22น.ส. พรชฎา วานิช1,497,1201.00%26,199,600+149,712
23นาย พันภัทร สุเภากิจ1,413,6400.94%24,738,700+141,364
24นาย วิทยา ตันตราภรณ์1,214,9000.81%21,260,750+121,490
25นาย สุทัศ เหลืองด่านสกุล1,120,1000.75%19,601,750+112,010
26นาย สหัส บุรินทรโกษฐ์1,080,0000.72%18,900,000+108,000
27นาง พนิดา วงศ์หนองเตย1,028,0000.69%17,990,000+102,800
28นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์1,002,3840.67%17,541,720+100,238
29น.ท.พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ1,000,0000.67%17,500,000+100,000
30นาย สุชา นิมมานนิตย์993,5880.66%17,387,790+99,359
31นาย ศิริชัย มาโนช987,6000.66%17,283,000+98,760
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง