คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AH

บริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3535-0880
โทรสาร 0-3535-0881
เว๊บไซต์ www.aapico.com
ราคาหุ้น 18.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 322,512,831
No. ShareHolder (AH) วันที่ 15/03/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด45,119,54513.99% (-1.60)50,306,29415.59%
2MRS. TEO LEE NGO31,691,3469.82% 31,691,3469.82%
3MR. YEAP SWEE CHUAN12,536,8733.89% 12,536,8733.89%
4MISS YEAP XIN RHU25,200,0007.81% 25,200,0007.81%
5BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH20,000,0006.20% (+6.20)0
6บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)15,793,6004.90% 15,793,6004.90%
7MISS YEAP XIN YI9,000,0002.79% 9,000,0002.79%
8นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์11,205,4003.47% (-0.09)11,486,3003.56%
9นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา6,414,5201.99% (+0.13)6,012,2201.86%
10บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)5,982,7001.85% 5,982,7001.85%
11นาย สมพงษ์ เผอิญโชค4,816,9401.49% (+0.52)3,139,6400.97%
12นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล3,244,6001.01% (+0.02)3,204,2000.99%
13นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์3,024,9000.94% (-0.33)4,090,0001.27%
14นาย สุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ2,600,0000.81% (+0.04)2,500,0000.77%
15THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED2,301,7510.71% 2,301,7510.71%
16บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,015,4000.62% (+0.62)0
17นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์2,000,0000.62% (+0.62)0
18นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร1,720,0000.53% (+0.53)0
19นาย ไพโรจน์ วิจิตรภากร1,640,0000.51% 1,640,0000.51%
20กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 (-1.57)5,067,7001.57%
21NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.76)2,454,6830.76%
22กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 (-0.76)2,450,5000.76%
อาปิโก ไฮเทค ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)AH -บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)SET108,286,870

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง