ข้อมูลหุ้น AH

บริษัท บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3535-0880
โทรสาร 0-3535-0881
เว๊บไซต์ www.aapico.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน