คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AFC

บริษัท บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27, 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2632-7071-85
โทรสาร 0-2236-1982
เว๊บไซต์ www.asiafiber.com
ราคาหุ้น 6.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 45,597,877
No. ShareHolder (AFC) วันที่ 06/09/19 วันที่ 10/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด3,866,7008.48% 3,866,7008.48%
2นาย จุล นำชัยศิริ3,213,0007.05% 3,213,0007.05%
3นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง3,100,1506.80% 3,100,1506.80%
4นาย พีระ ศิริเกียรติสูง2,239,1594.91% 2,239,1594.91%
5นาง แอน มาลากุล ณ อยุธยา2,027,8664.45% 2,027,8664.45%
6นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง2,013,6174.42% 2,013,6174.42%
7นาย วีระ ศิริเกียรติสูง1,818,0113.99% 1,818,0113.99%
8นาย พิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง1,550,2083.40% 1,550,2083.40%
9นาง วิภา วิทยาศัย1,509,8703.31% 1,509,8703.31%
10CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG1,226,7002.69% (+2.69)0
11บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด1,190,1372.61% 1,190,1372.61%
12บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด1,098,9032.41% 1,098,9032.41%
13นาย นำชัย นำชัยศิริ997,4562.19% 997,4562.19%
14บริษัท ส่งเสริมไทยซินเธติคเท็กส์ไทล์ จำกัด823,1941.81% 823,1941.81%
15บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด630,3241.38% 630,3241.38%
16บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)592,7111.30% 592,7111.30%
17นาย ชัย ทองไทย578,5441.27% 578,5441.27%
18นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์565,5001.24% (-0.01)571,9001.25%
19นาง จินตนา ธนทวี501,2071.10% 501,2071.10%
20นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี456,2001.00% (+0.02)448,1000.98%
21นาย นิพนธ์ ลีละศิธร438,6600.96% 438,6600.96%
22นาย ชำนาญ วีรวรรณ427,8290.94% 427,8290.94%
23นาย ภาณุวัฒน์ อสัมภินพงศ์404,3000.89% (+0.02)396,8000.87%
24น.ส. จงกล งามเลิศชัย384,0000.84% (+0.01)380,0000.83%
25นาย มงคล มังกรกนก374,5190.82% 374,5190.82%
26นาง มาลี ศิริเกียรติสูง370,7940.81% 370,7940.81%
27นาย จงกิจ งามเลิศชัย348,4000.76% (-0.04)365,3000.80%
28นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด336,0000.74% (+0.12)283,0000.62%
29บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด332,9700.73% 332,9700.73%
30บริษัท ส่งเสริมผลิตผลไทย จำกัด331,3920.73% 331,3920.73%
31นาย ธีรชาติ วีรวรรณ306,1750.67% 306,1750.67%
32นาง พรสุข อึม305,0000.67% 305,0000.67%
33น.ส. ดลฤดี งามขจีจิต291,0000.64% (-0.02)300,0000.66%
34บริษัท พรชัยเอนจิเนียริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด290,3160.64% 290,3160.64%
35นาย เอกชัย พิพิธเวช289,8000.64% (+0.64)0
36นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม289,0000.63% (+0.02)280,0000.61%
37นาง อรพิน พิพิธเวช273,0000.60% (+0.60)0
38น.ส. ศิริวรรณ ศุจิรัตนชัย250,9460.55% 250,9460.55%
39นาย เจน นำชัยศิริ245,7330.54% 245,7330.54%
40นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์237,8280.52% 237,8280.52%
41นาง ภัสรา นิธิพงษ์วนิช233,4000.51% 233,4000.51%
42SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-4.49)2,044,6004.49%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง