คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AFC

บริษัท บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27, 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2632-7071-85
โทรสาร 0-2236-1982
เว๊บไซต์ www.asiafiber.com
ราคาหุ้น 7.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 45,597,877
No. ShareHolder (AFC) วันที่ 10/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นำชัยศิริโฮลดิ้ง จำกัด3,866,7008.48%
2นาย จุล นำชัยศิริ3,213,0007.05%
3นาย วิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง3,100,1506.80%
4นาย พีระ ศิริเกียรติสูง2,239,1594.91%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,044,6004.49%
6นาง แอน มาลากุล ณ อยุธยา2,027,8664.45%
7นาย ธีระ ศิริเกียรติสูง2,013,6174.42%
8นาย วีระ ศิริเกียรติสูง1,818,0113.99%
9นาย พิพัฒน์ ศิริเกียรติสูง1,550,2083.40%
10นาง วิภา วิทยาศัย1,509,8703.31%
11บริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด1,190,1372.61%
12บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด1,098,9032.41%
13นาย นำชัย นำชัยศิริ997,4562.19%
14บริษัท ส่งเสริมไทยซินเธติคเท็กส์ไทล์ จำกัด823,1941.81%
15บริษัท วงศ์ช่างเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด630,3241.38%
16บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)592,7111.30%
17นาย ชัย ทองไทย578,5441.27%
18นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์571,9001.25%
19นาง จินตนา ธนทวี501,2071.10%
20นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี448,1000.98%
21นาย นิพนธ์ ลีละศิธร438,6600.96%
22นาย ชำนาญ วีรวรรณ427,8290.94%
23นาย ภาณุวัฒน์ อสัมภินพงศ์396,8000.87%
24น.ส. จงกล งามเลิศชัย380,0000.83%
25นาย มงคล มังกรกนก374,5190.82%
26นาง มาลี ศิริเกียรติสูง370,7940.81%
27นาย จงกิจ งามเลิศชัย365,3000.80%
28บริษัท สหกรรมกรกิจ จำกัด332,9700.73%
29บริษัท ส่งเสริมผลิตผลไทย จำกัด331,3920.73%
30นาย ธีรชาติ วีรวรรณ306,1750.67%
31นาง พรสุข อึม305,0000.67%
32น.ส. ดลฤดี งามขจีจิต300,0000.66%
33บริษัท พรชัยเอนจิเนียริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด290,3160.64%
34นาย วรานนท์ บุญชนานันทกูด283,0000.62%
35นาย สิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม280,0000.61%
36น.ส. ศิริวรรณ ศุจิรัตนชัย250,9460.55%
37นาย เจน นำชัยศิริ245,7330.54%
38นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์237,8280.52%
39นาง ภัสรา นิธิพงษ์วนิช233,4000.51%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง