ข้อมูลหุ้น AFC

บริษัท บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27, 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2632-7071-85
โทรสาร 0-2236-1982
เว๊บไซต์ www.asiafiber.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน