คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ADVANC

บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2029-5000
โทรสาร 0-2029-5165
เว๊บไซต์ http://investor.ais.co.th
ราคาหุ้น 171.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,973,330,037
No. ShareHolder (ADVANC) วันที่ 20/08/20 วันที่ 19/06/20 วันที่ 20/02/20 วันที่ 19/08/19 วันที่ 21/02/19 วันที่ 16/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,202,712,00040.45% 1,202,712,00040.45% 1,202,712,00040.45% 1,202,712,00040.45% 1,202,712,00040.45% 1,202,712,00040.45%
2SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.693,359,00023.32% 693,359,00023.32% 693,359,00023.32% 693,359,00023.32% 693,359,00023.32% 693,359,00023.32%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด205,042,8506.90% (-0.33)215,018,8837.23% (-0.88)241,225,7818.11% (+1.57)194,433,1116.54% (+0.96)165,776,9465.58% (-0.22)172,311,1855.80%
4สำนักงานประกันสังคม78,504,3002.64% (+0.01)78,144,3002.63% (+0.76)55,716,3001.87% (-0.93)83,327,8002.80% (-0.28)91,539,8003.08% (+0.34)81,587,8002.74%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED74,506,2312.51% (-0.06)76,323,5642.57% (-0.07)78,376,0722.64% (-0.89)104,875,6773.53% (+0.27)96,999,3613.26% (-0.90)123,721,9534.16%
6STATE STREET EUROPE LIMITED54,536,6021.83% (-0.17)59,531,4762.00% (-0.28)67,661,9942.28% (+0.10)64,711,7182.18% (+0.41)52,759,0371.77% (-0.01)52,949,8641.78%
7GIC PRIVATE LIMITED23,162,4000.78% (+0.05)21,745,7000.73% (+0.73)0 (-0.69)20,431,5000.69% (+0.69)0 0
8THE BANK OF NEW YORK MELLON17,781,5520.60% (+0.60)0 0 0 0 0
9STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY17,438,8430.59% (+0.01)17,149,3430.58% (-0.08)19,580,1220.66% (+0.03)18,812,1130.63% (-0.06)20,386,1030.69% (+0.06)18,601,7760.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง