ข้อมูลหุ้น ACG

บริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4330-6444
โทรสาร 0-4330-6448
เว๊บไซต์ www.autocorpgroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน