คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AAV

บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารส่วนกลางชั้น 3 ห้อง 3200 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2562-5700
โทรสาร 0-2562-5705
เว๊บไซต์ http://www.aavplc.com
ราคาหุ้น 1.93
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,850,165,261
No. ShareHolder (AAV) วันที่ 19/03/19 วันที่ 26/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์2,004,088,28641.32% 2,004,088,28641.32%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด380,885,0417.85% (+0.59)352,290,0347.26%
3กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว221,354,3004.56% (-0.23)232,129,4004.79%
4นาย ธนรัชต์ พสวงศ์180,860,8003.73% 180,860,8003.73%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2594,736,7001.95% (-0.16)102,418,2002.11%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล73,511,2001.52% (+0.35)56,590,4001.17%
7กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ56,523,5001.17% (+0.01)56,491,7001.16%
8กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ45,729,7000.94% (-0.02)46,787,0000.96%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล38,868,7000.80% (+0.24)26,937,0000.56%
10กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ35,667,7000.74% (+0.05)33,667,0000.69%
11นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา35,166,0000.73% (-0.03)36,766,0000.76%
12กองทุนเปิด บัวแก้ว34,936,2000.72% (-0.11)40,323,7000.83%
13นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์33,209,1000.68% (+0.11)27,733,7000.57%
14บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)33,000,0000.68% (-0.01)33,692,4000.69%
15MR. SANAE CHAIVIRIYATRAKUN31,568,4000.65% (-0.04)33,314,7000.69%
16กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค26,598,1000.55% (+0.55)0
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล25,978,1000.54% (+0.54)0
18นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา0 (-2.68)130,000,0002.68%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง