ข้อมูลหุ้น AAI

บริษัท บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3484-5575-87
โทรสาร 0-3484-5546
เว๊บไซต์ www.asianalliance.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน