คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น A

บริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999, 1797
โทรสาร 0-2798-9990
เว๊บไซต์ http://www.areeya.co.th
ราคาหุ้น 4.98
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 980,137,447
No. ShareHolder (A) วันที่ 23/03/20 วันที่ 10/01/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี320,897,00032.74% 320,897,00032.74% 320,897,00032.74% 320,897,00032.74%
2นาง พัชรี พรเจริญชัยศิลป์191,859,10019.58% 191,859,10019.58% 191,859,10019.58% (+8.81)105,522,50010.77%
3นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี132,031,09613.47% 132,031,09613.47% 132,031,09613.47% (+1.03)121,901,09612.44%
4PROGRESSIVE OPULENT HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.60,000,0006.12% 60,000,0006.12% 60,000,0006.12% 60,000,0006.12%
5น.ส. กัลญา ศรีเสมอ48,878,9004.99% 48,878,9004.99% (+0.20)46,916,7004.79% (+0.10)46,000,0004.69%
6น.ส. ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์48,850,0004.98% 48,848,4004.98% 48,825,0004.98% (+0.90)40,004,9004.08%
7นาง พัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์46,369,0004.73% 46,352,0004.73% 46,347,0004.73% (+0.01)46,209,5004.72%
8นาย ฐกร นิติปัญญาวุฒิ27,450,0002.80% 27,450,0002.80% 27,450,0002.80% 27,450,0002.80%
9นาย อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์21,179,0002.16% 21,179,0002.16% 21,179,0002.16% 21,179,0002.16%
10นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน20,000,0002.04% 20,000,0002.04% 20,000,0002.04% 20,000,0002.04%
11นาง นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์19,400,0001.98% 19,400,0001.98% 19,400,0001.98% 19,400,0001.98%
12นาย ธงชาติ ธรรมปราโมทย์12,205,0001.25% 12,205,0001.25% 12,205,0001.25% (-0.17)13,900,0001.42%
13นาย ธวัช ตันติวรสิทธิ์9,509,2000.97% (-0.02)9,745,5000.99% (-0.19)11,567,1001.18% (-1.84)29,630,0003.02%
14นาย ณรงค์ อรพินทร์7,967,4000.81% (-0.01)8,000,0000.82% 8,000,0000.82% 8,000,0000.82%
15น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี0 0 0 (-8.81)86,336,6008.81%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง