ข้อมูลหุ้น A

บริษัท บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2798-9999, 1797
โทรสาร 0-2798-9990
เว๊บไซต์ http://www.areeya.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน