ข้อมูลหุ้น 3K-BAT

บริษัท บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 387 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2709-3535
โทรสาร 0-2393-2509 / 0-2709-4965
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน