ข้อมูลหุ้น 2S

บริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7480-0111
โทรสาร 0-7480-1286
เว๊บไซต์ www.ss.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน