เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

Project information

  • หมวด: IOT
  • ความรู้ที่ใช้: Electronic, Python, raspberry pi
  • วันที่ทำ: มิถุนายน 2560

เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ตั้งเวลาเปิด ปิด รดน้ำได้เอง ด้วยโปรแกรม python เขียนควบคุม raspberry pi สั่งให้เปิด ปิดรีเลย์ ไปควบคุม วาล์วน้ำอีกที